Logga in

Rostiga järnrör stoppade värmepumpen

Publicerad
20 maj 2019, 06:00

Kan man ha järnrör för köldbärarvätska till en värmepump? Nej, det ska vara koppar. VVS-företaget får betala över 67 000 kronor för att ha missat det.

En villaägare i Strängnäs beställde en installation av en bergvärmepump, Nibe fighter 1235, av ett VVS-företag.

VVS-företaget tog strid mot klagande kund – och vann

I beställningen ingick borrning, schaktning, anslutning till värmesystem och varmvatten i huset. Våren 2010 var arbetet klart.

Men i höstas upptäckte villaägaren att värmen inte längre fungerade. Han anlitade en rörfirma som kunde konstatera att köldbärarvätskan inte kom fram till värmepumpen, då rören som gick genom fasaden och fram till pumpen hade rostat.

Från borrhålet hade firman använt galvade järnrör för köldbärarvätskan fram till värmepumpen. Järnrören hade rostat sönder både från in- och utsidan. Rosten hade även förstört värmeväxlarna.

Enligt två olika VVS-företag som undersökt bergvärmepumpen behövde järnrören bytas ut mot kopparrör. Dessutom måste köldbärarvätskan och växlar bytas, plastslangar rengöras och filter installeras.

Besiktningsmannen skrev i sitt besiktningsutlåtande om värmepumpsystemet att de galvaniserade rören som anslutits från kollektorslangarna inte var godkända för köldbärarvätska.

Många installationer utförs av personer utan certifikat

Dessutom var isoleringen inte utförd fackmannamässigt, något som påskyndat rostangreppet.

VVS-företaget erbjöds, men ville inte åtgärda de rostiga rören. Företaget menade att orsaken till rosten var bristande underhåll.

I stället anlitade villaägaren ett annat VVS-företag som installerade en ny värmepump och bytte ut järnrören mot kopparrör.

Villaägaren vände sig till Allmänna reklamationsnämnden och krävde ersättning för kostnaden med drygt 67 000 kronor.

Företaget motsatte sig kravet.

”Om den utvändiga isoleringen hade varit hel hade rören inte rostat utvändigt. Skadad isolering syns vid besiktning och ska åtgärdas omgående för att undvika skada. Kompressorskadan beror troligen på en kombination av ålder och dåligt underhåll”, framhöll företaget till nämnden.

Köldmediet läckte när värmepumpen flyttades

Allmänna reklamationsnämnden gick dock på villaägarens linje och slog fast att det inte är fackmässigt att använda galvade järnrör i stället för kopparrör för köldbärarvätskan fram till värmepumpen.

Nämnden pekade också på att rören rostat sönder både från insidan och från utsidan, något som förstört delar av bergvärmepumpen.

ARN rekommenderade VVS-företaget att betala drygt 67 000 kronor till villaägaren.