Logga in

”Fel att skylla problemen på roterande värmeväxlare”

Publicerad
2 maj 2019, 10:24

Roterande värmeväxlare orsakar inte fuktproblem i lägenheter med FTX-ventilation. Fuktproblemen har andra förklaringar, menar en tillverkare som går i polemik med forskarna.

I en tidigare artikel i VVS-Forum varnade experter för att FTX-aggregat med roterande värmeväxlare i täta lägenheter och småhus kan bidra till fuktproblem. Som exempel gavs ett område med nybyggda passivhus där cirka 20 procent av lägenheterna fick fuktproblem under den kalla vintern 2009/2010.

Tidigare artikel: Se upp med fukten i FTX

Entreprenören Hans Östberg hos Östberg Group reagerar starkt på artikeln. Han menar att fuktproblemen inte kan ha berott på den roterande värmeväxlaren.

– I ett fall hade de kalla kanalerna i ett varmt utrymme inte isolerats på ett korrekt sätt med påföljande kondensering, på utsidan av kanalerna, som runnit ner på köksskåpen. I ett annat fall hade felaktig dimensionering/injustering skett och kondens uppstått på fönster. Inget av dessa problem berodde i första hand på att roterande växlare använts, säger han.

Även andra medlemmar i branschorganisationen Svensk Ventilation har reagerat på uppgifterna om roterande värmeväxlare, berättar vd Britta Permats. Värt att tillägga, menar hon, är att det handlade om så kallade kryddhylleaggregat som monterats fel.Britta Permats

– Kanalerna måste kondensisoleras – det får man inte slarva med. En lösning i det här fallet blev också att sätta in sensorer som känner av fukten i luftflödet, säger Britta Permats.

Så slutade energimatchen

Svein Ruud är teknisk expert på forskningsinstitutet Rise (tidigare SP) och en av de som varnade för fuktproblemen i VVS-Forums artikel. Han håller med om att korrekt isolering av kanalerna är viktigt. Men kunskaperna om vilken isolering som krävs brister ibland.Svein Ruud

– Vid hög fukthalt behövs extra isolering och det gäller att de som installerar ventilationen gör rätt, annars kan det snabbt bli problem. Utöver luftflöde handlar det också om fuktbelastning – om boende duschar mycket till exempel, säger Svein Ruud.

Hans Östberg tycker ändå att det är fel att skylla problemen med fukt på FTX med roterande värmeväxlare.Hans Östberg

– Självklart finns det anläggningar där felaktig installation skett, med fuktproblem som följd. Det vanligaste är för dålig isolering av kalla kanaler i varma utrymmen. Men detta problem har ju ingenting med typen av värmeväxlare att göra! säger han.

Att det kan bli fuktproblem i lägenheter med FTX-ventilation har bland andra Lars Tobin, konsult och mångårig skadeutredare, sett exempel på.

– Jag har tagit del av skaderapporter från tre hustillverkare som fått problem med fukt orsakad av ventilationen. Av 15–20 hus på en gata hade hälften problem. Inom två år fick tre tak bytas. Ännu så länge vet vi inte hur stort problemet är. Det finns nog ett stort mörkertal, säger Lars Tobin.

Hans Östberg påpekar att andelen nybyggda småhus med FTX-ventilation är över 90 procent i Norge och över 50 procent i Finland och Danmark. Inga problem har hittills rapporterats därifrån.

Dålig ventilationslösning i småhus

Han och Svein Ruud är överens om att FTX med roterande värmeväxlare som återför fukt också kan vara bra. Det kan hjälpa till att öka luftfuktigheten inomhus under vintern då det ofta blir för torrt. Men för att det ska lyckas krävs bra styrning.

– Tillverkarna som medverkar i vårt nya projekt har gjort förändringar av styrningen i sina produkter. Jag vill undersöka hur de här förändringarna har påverkat, och om de kan ha lett till sämre verkningsgrad än nödvändigt. Det gäller ju att dimensionera så att det blir både fuktsäkert och så bra verkningsgrad som möjligt, säger Svein Ruud.

Östberg Group deltar i den nya studien på Rise, bland annat för att ta reda på hur fuktstyrningen kan optimera inomhusmiljön.

Rättelse: I artikeln ”Se upp med fukten i FTX” smög sig ordet ”inte” in på fel ställe. Ventilationen ska injusteras i rätt balans, så att det skapas ett visst undertryck, är korrekt.