Foto: iStock

Dålig ventilationslösning i småhus

I Sverige levereras merparten av alla småhus med sämsta tänkbara ventilationslösning. Det menar Hans Östberg från Östberg Group och frågar retoriskt när vi i Sverige ska börja leverera ventilationslösning till småhus som uppfyller kraven på komfort och miljö?

Sedan många år är standardlösningen för villor frånluftsvärmepump med golvvärme men merparten av husköparna förstår inte resultatet innan de flyttar in. Varken husleverantörer eller byggnadsinspektörer tycks heller lämna information om detta.

När ett hus ventileras med frånluftsvärmepump i kombination med golvvärme blir resultatet följande:

 • Det är helt omöjligt att filtrera tilluften på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att inomhusluften blir mycket sämre än utomhusluften.
 • Tilluften sugs helt ouppvärmd in genom öppningar i väggen. Det fruktansvärda drag och kallras som uppstår när luft med temperatur nedåt –30 °C blåser rakt in i rummet medför, allt som oftast, att tilluftsventilerna stängs och ventilationen upphör helt i det aktuella rummet. Dessutom medför ju detta att den utlovade värmepumpkapaciteten reduceras.

De flesta husägare som drabbats av detta är mycket missnöjda, speciellt med bristen på komfort. I våra grannländer levereras däremot merpaten av småhusen, sedan flera år, med kontrollerad ventilation med energiåtervinning (FTX).

Det finns många fördelar med en bra ventilationsanläggning med FTX jämfört med frånluftsventilation i kombination med golvvärme:

 1. 85 procent energiåtervinning ur ventilationsluften över hela året. (Gäller bådevärme- och kylåtervinning).
 2. Tempererad tilluft. Användaren väljer själv tilluftstemperaturen, oftast 18–20 °C.
 3. Dragfri ventilation.
 4. Tilluft som filtreras med finfilter. Detta innebär att inomhusluften blir betydligt bättre än utomhusluften.
 5. Garanterad ventilation i alla rum och det gäller även om fönster öppnas. När ett fönster öppnas i ett rum vid frånluftsventilation så går nästan all tilluft genom det rummet och ventilationen uteblir i andra rum. Alltså kan inte kravet i Boverkets byggregler (BBR) på ventilation i alla rum garanteras.
 6. Behovsstyrt ventilationsflöde. När ingen vistas i huset kan ventilationsflödet reduceras.
 7. Lågt undertryck i bostaden.
 8. Minimerar inträngande markradon.
 9. Eldning i braskamin utan rökproblem i bostaden.
 10. Automatisk nattkyla vid behov.
 11. Automatisk kylåtervinning vid behov.
 12. Godkänd komfort med termiskt klimat enligt BBR 6:4.
 13. Godkänd miljö med garanterad ventilation i alla rum samt filtrerad tilluft med finfilter.

Många tror att frånluftsvärmepump med golvvärme är den bästa och billigaste lösningen för uppvärmning och ventilation av småhus. I stället så borde den lösningen över huvud taget inte förekomma eftersom den inte uppfyller kraven på komfort och miljö.

I tävlingen ”Teknikupphandling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus” som energimyndigheten och småhustillverkarna utlyste under förra året presenterade Östberg Group en lösning som innebär att hela husets uppvärmning, inklusive tappvarmvatten, samt kontrollerad ventilation med energiåtervinning kan levereras till ett mycket konkurrenskraftigt pris.Hans Östberg

Denna lösning uppfyller alla krav på komfort och miljö förutom att drifts och livscykelkostnad blir lägre än med frånluftsvärmepump.

Hans Östberg, ägare Östberg Group AB