Logga in

”De byter regler som andra byter kalsonger”

Publicerad
7 maj 2019, 06:00

Reglerna hade ändrats så att vattenmätaren var felplacerad. Men vems var ansvaret att ha koll på regeländringen? VVS-företagets eller kundens?

I november 2017 ville en villaägare, en 48-årig kvinna, i Eslöv byta ut sin varmvattenberedare.

Rasar mot debiteringen: Vi betalar grannarnas värme

Hon beställde byte och en ny beredare inklusive installation av Mallings VVS-Installationer AB i Marieholm till ett fast pris på 15 000 kronor. 

En månad senare kom den regionala vatten- och avloppsorganisationen VA-Syd för att byta vattenmätare.

VA-Syd upptäckte då att vattenmätaren placerats fel, den gick inte att byta ut. Dessutom stred det mot reglerna att montera en vattenmätare under varmvattenberedaren.  

Den 48-åriga kvinnan kontaktade åter Mallings VVS-Installationer AB, som lovade att åtgärda felet.  

Hon betalade fakturan och anmälda saken till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och begärde återbetalning av beloppet.  

–Först efter cirka tio månader kom de för att åtgärda felet. Det blev en väldigt ful montering på väggen, men jag accepterade detta eftersom jag ville få det färdigt. Mallings skickade en faktura på 7 653 kronor för arbete och material. Det är inte rimligt då det är fråga om en reklamation, säger kvinnan till nämnden. 

Detta får kallas vattenfelsbrytare

Ägaren till Mallings VVS-Installationer AB, Daniel Malling, anser att beslutet fattats på felaktiga grunder.

Det går inte att överklaga ARN:s beslut, men nämnden kan pröva fall en gång till, vilket han kräver.  

– Det har blivit helt horribelt med alla olika regler. De byter ju regler som andra byter kalsonger och trosor, säger Daniel Mallingoch tillägger:

– Trots att vattenmätaren sitter allra längst fram, så sa VA Syd att den inte fick sitta där, enligt de nya reglerna som gäller i just den här kommunen.

Daniel Malling tycker inte att det är hans uppgift som entreprenör att hålla reda på olika regler som finns i olika kommuner. 

Bolaget kontaktade VA Syd, som bekräftade att reglerna var ändrade, men att man inte gått ut med informationen utan upplyst fastighetsägaren om dem vid bytet av vattenmätaren. 

Mallings VVS-Installationer flyttade då vattenmätarkonsolen, enligt gällande regler och de monteringskrav som bolaget fått av VA Syd. Efter slutfört arbete skickade bolaget en faktura till den 48-åriga kvinnan. 

”Boverket missar målet för varmvatten”

ARN slår dock fast att i kravet på fackmässigt utförande ingår att näringsidkaren ska ha kännedom om gällande regler. 

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar Mallings VVS-Installationer AB att betala tillbaka 7 653 kronor till villaägaren. 

– Jag kommer givetvis att följa rekommendationen, men först efter att omprövningen är klar, säger Daniel Malling.