Logga in

Detta får kallas vattenfelsbrytare

Publicerad
4 feb 2019, 08:13

Vad skiljer en vattenfelsbrytare från en vattenbrytare eller en läckagebrytare? Det finns nu svart på vitt i RSK-Tekniska Rådets definition. Förhoppningen är att det ska bringa reda i begreppsförvirringen.

Efterfrågan på vattenfelsutrustning har ökat snabbt under de senaste åren. Utvecklingen drivs bland annat av försäkringsbolag som gärna ser att husägare förebygger vattenskador.

Utrustningen som erbjuds på marknaden fungerar dock på lite olika sätt, och det kan bli missförstånd kring vilken funktion som faktiskt installeras.

”Det finns en stor mängd produkter som är fel benämnda, enligt den definition som nu börjar gälla.”

Björn Rydetorp, produktchef teknisk armatur Villeroy & Boch Gustavsberg

Läs mer: Här finns brytarnas jättemarknad

För att råda bot på begreppsförvirringen har RSK-Tekniska Rådet nu satt ner foten kring de olika benämningar som förekommer.

I arbetet har representanter från VVS Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS deltagit. Beslutet är efterfrågat av såväl tillverkare som grossister, installatörer och försäkringsbolag.

Björn Rydetorp.– Det finns exempel där fastighetsägare köpt en produkt i tron att den förebygger alla typer av vattenskador i hela rörsystemet, men som i realiteten bara skyddar mot läckage från exempelvis diskmaskinen. Därför är det viktigt att de olika produkttyperna särskiljs, så att man får den produkt man förväntar sig, säger Björn Rydetorp, produktchef teknisk armatur hos Villeroy & Boch Gustavsberg.

Det som hädanefter får kallas vattenfelsbrytare är en produkt som ”använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt”. Tre andra produkttyper – läckagebrytare, vattenbrytare och vattenlarm – har också fått tydliga definitioner.

Läs mer: Produkten som larmar om läckage

I början av februari ska benämningarna av alla vattenfelsprodukter, cirka 200 stycken, i RSK-databasen vara uppdaterade. Tillverkare och grossister kommer också uppmanas att uppdatera sin egen information på hemsidor och i faktablad.

”Förhoppningen är att alla i branschen ska använda de nya begreppen, så att alla parter menar samma sak.”

Marcus Stenvall, produktionsansvarig VVS Information Data

De nya benämningarna är inte tvingande, utan det står fortfarande alla fritt att kalla sina produkter vad de vill.

Marcus Stenvall.– Men förhoppningen är att alla i branschen ska använda de nya begreppen, så att alla parter menar samma sak. Kunder och användare kommer också få högre förväntningar på att benämningarna har rätt betydelse, säger Marcus Stenvall, produktionsansvarig hos VVS Information Data.

Läs mer: Villa i Falun testar behovsstyrd ventilation

Björn Rydetorp hos Villeroy & Boch Gustavsberg tror att de nya definitionerna kommer att leda till en självsanering i branschen.

Finns det produkter som måste döpas om nu?

– Ja, det finns en stor mängd produkter som är fel benämnda, enligt den definition som nu börjar gälla, säger Björn Rydetorp.

Han tror också att RSK-Tekniska Rådets definitioner banar väg för en kommande standard för den här typen av produkter. Tydlighet i benämningarna underlättar även för krav på vattenfelsprodukter i byggregler och Säker Vattens regler.

– Vattenfelsbrytartekniken har framtiden för sig, och större tydlighet kommer att gynna alla, säger Björn Rydetorp.

 

Fakta RSK-Tekniska Rådets nya definitioner

Vattenfelsbrytare: Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt.

Läckagebrytare: Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka lokalt och identifiera läckage samt stänga av vattnet lokalt eller centralt.

Vattenbrytare: Använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt.

Vattenlarm: Använder lokala sensorer för att identifiera läckage och larma.