Logga in

Tysk förlikning kostar Caverion 400 miljoner kronor

Publicerad
12 jun 2018, 14:05

Caverion pekas ut för kartellverksamhet. Enligt tyska Konkurrensverket har Caverions tyska bolag deltagit i konkurrenshämmande aktiviteter.

Caverion Deutschland GmbH ska betala en företagsbot om 40,8 miljoner euro eller 415 miljoner svenska kronor. Efter att tyska konkurrensverket utrett Caverion ger nu bolaget sitt stöd till utredningens slutsatser.

– Utredningen har summerats för vår del och osäkerheten i ärendet är nu avslutad. Vi har gett vårt fulla stöd till Konkurrensverket från första början och har samarbetat med utredningen. Vi är glada över att ha kunnat nå en förlikning och att ärendet nu är avslutat hos Konkurrensverket, säger Ari Lehtoranta, Caverions koncernchef.

Läs mer: Caverions svenske vd petas ner

Företagsboten är ännu inte helt fastställd men kan maximalt uppgå till 40,8 miljoner euro eller 415 miljoner kronor.

Nu vidtar Caverion åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen. Med e-learning ska alla bolagets anställda få utbildning i regelefterlevnad och ytterligare utbildningsinsaktser ska ske i bolaget.  

Läs mer: Vändning för Caverion

– Etik är en grundsten i Caverions uppförande och vi fortsätter fokusera på att utöka vårt regelefterlevnadsprogram. Alla brott mot vår uppförandekod är helt oacceptabla i Caverion och får aldrig upprepas, säger Ari Lehtoranta.

Enligt ett pressmeddelande från Caverion påverkas inte det förväntande ekonomiska resultatet för år 2018 av företagsboten. Bolaget har flaggat både för omsättningsminskning och mer än fördubblad EBITDA, alltså rörelseresultat.