Logga in

”Konkursen kom plötsligt”

Publicerad
29 jun 2018, 12:10

Ett av Torpheimergruppens dotterbolag med över 50 anställda har gått i konkurs.

Torpheimer i Norrköping AB försattes i konkurs vid Linköpings tingsrätt den 27 juni.

Bolaget hade vid konkursen ett 50-tal anställda, men 20 av dem kommer att återanställas inom andra delar av koncernen, säger Lars-Göran Torpheimer, koncernchef för Torpheimergruppen till VVS-Forum.

Läs mer: Stor värmepumpkonkurs i Stockholm

Dessutom kommer ett dotterbolag till Norrköpingsbolaget i sin helhet att säljas ut, enligt Lars-Göran Torpheimer.

– Konkursen kom plötsligt. Genom en serie felbeslut av den lokala ledningen skapades på sikt likviditetsproblem, som riskerade att spilla över på övriga verksamheter, säger han och tillägger:

– Vi gör konkursen för att säkra de friska bolagen.

Hur påverkar konkursen den övriga koncernen?

– Inte alls, förutom badwill vars effekter kommer klinga av.  Övriga koncernbolag har god lönsamhet, bra orderstock och bra ordning. Tyvärr har vi geografiska avstånd som inte medger avlastning.

Totalt omsätter Torpheimergruppen cirka 800 miljoner kronor. Verksamheten består främst av installationer inom el, vs-teknik, ventilation, automation och energitjänster.

2016 omsatte Torpheimer i Norrköping cirka 96 miljoner kronor med ett resultat efter finansnetto på 2,8 miljoner kronor.

Samtidigt visade nyckeltalet för soliditet på 4,62 procent att något inte var som det skulle.

Läs mer: ”Finns intressenter som vill ta över”

En genomsnittlig soliditet, som visar företags förmåga att överleva på längre sikt, ligger runt 43 procent.

I en pressrelease anger Torpheimergruppen även följande orsaker till konkursen:

  • Torpheimer i Norrköping har under några års tid byggt upp en organisation för service- och större entreprenaduppdrag. Men de har inte nått upp till nödvändig nivå i förhållande till organisationens omfång.
  • Under 2018 har en anpassning till rådande affärer inletts men den processen tar för lång tid och tär därmed för mycket på kapitalet i bolaget.
  • Torpheimer i Norrköping genomförde under 2017 ett företagsförvärv, vilket dessvärre inte motsvarade förväntad avkastning och resultat.
  • Bolaget har hamnat i ett antal entreprenadjuridiska tvister, i vilka vi anser oss stå starka i samtliga fall. Dessvärre innebär tvisterna att belopp innehålls intill de är lösta och lösningen kan ta tid.