Logga in

Tvist om grus i maskineriet

Publicerad
8 maj 2018, 11:02

Grus i värmesystemet orsakade en tvist mellan en bostadsrättsförening i Upplands Väsby och energikonsulten när man bytte från fjärrvärme till bergvärme.

Våren 2015 beslutade sig en bostadsrättsförening i Upplands Väsby för att byta värme- och ventilationssystem. Föreningen ingick ett entreprenadavtal med energikonsultföretaget Enex på närmare 12,4 miljoner kronor.

Enex skulle bland annat installera två bergvärmecentraler med el-spets samt byta ventilationsaggregaten till ett FTX-system.

Förutom installation av värmepumpar fick en underentreprenör till en underentreprenör i uppgift att borra 31 energihål på 240 meters djup.

Men knappt fem meter från huskroppen borrades ett 70 mm kopparrör sönder.

Inte lång tid därefter fick de boende hos bostadsrättsföreningen problem med värmen. Orsaken var, enligt föreningen, att flera kilo smuts, sand och grus som kommit in i det vattenburna värmesystemet.

Bostadsrättsföreningen stämde då Enex och krävde skadestånd på närmare 570 000 kronor.

Föreningen och Enex står långt ifrån varandra i bilden av vad som egentligen hände.

– Vi borrade och stötte på ett rör, det händer ganska ofta i branschen på grund av felaktiga ritningar. Det brukar inte vara några större problem, men den här föreningen har haft problem med sitt värmesystem sen tidigare, säger Erik Nigell, vd på Enex, till VVS-Forum och tillägger att när bostadsrättsföreningen skulle sanera så tog man in en spolbil som spolade in gruset i radiatorerna i stället för att backspola tillbaka gruset.

Enligt Erik Nigell stämde inte heller skalan på ritningen som Enex fått av bostadsrättsföreningen. Det aktuella röret visade sig ligga 5 meter från fasaden, inte 2,5 meter som ritningen visade.

Föreningen menar dock att “Enex varit vårdslöst genom att förlägga borrhål ovan befintliga rör och borra av kulvertröret. Risken för att rören skulle skadas vid Enex borrning och att grus skulle komma in i värmesystemet som sedan skulle kunna spridas i resten av systemet var mycket stor”.

Vidare menar bostadsrättsföreningen att Enex inte hade fullgjort sin undersökningsplikt och undersökt det befintliga kulvertsystemet. “Borrhålet skulle då inte ha förlagts ovan kulvertröret och den efterföljande skadan skulle då inte uppkommit”, säger föreningen i tingsrätten.

Föreningens fastighetsskötare grävde upp massorna kring röret några timmar efter avborrningen för att frilägga röret för reparation. Båda rörändarna var öppna, vilket gjorde att grus spreds i rörsystemet.

I mitten på september startades cirkulationspumpen för att pumpa runt vatten i värmesystemet. Systemet hade dessförinnan varit avstängt.

Drygt en månad senare började det bli problem med värmen. Det var framförallt boende i ett av husen som klagade över för låg inomhustemperatur.

EMA-nippel.

Man upptäckte då grus som hade satt igen en EMA-nippel, som balanserar flödet i vattenburna värmesystem. När gruset rensats bort kom värmen tillbaka, men bara någon vecka senare var det åter grus i nippeln.

Man bestämde sig för att göra en närmare undersökning av huvudledningen, som visade sig vara full med grus.

Ett spolningsarbete sattes igång och silar installerades på varje huvudstam, för att fånga upp gruset. I de lägenheter där problemet kvarstod demonteras, rensades och tömdes rör och silar.

Gruset plockades för hand ur silarna och EMA-nipplarna. Rören skarvades ihop med presskopplingar.

Först i januari 2016 var det mesta av gruset var borta. Saneringen omfattade cirka 130 lägenheter och kostade över en halv miljon kronor.

Men Enex hävdar i tingsrätten att de ritningar som som man fått från föreningen var felaktiga och att måttuppgifterna inte överensstämde med ritningarnas skalstock.

Tingsrätten dömer till företagets fördel: Det är utrett att bostadsrättsföreningen tillhandahöll felaktiga ritningar, menar rätten.

“Det innebär att det också är bostadsrättsföreningen som får bära ansvaret för eventuella felaktigheter”, enligt domstolen som också menar att det saknas stöd för att Enex skulle ha agerat vårdslöst.

Bostadsrättsföreningen får betala en halv miljon kronor, varav 390 000 kronor för ombudsarvode, till Enex.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Svea hovrätt fram till och med den 11 maj 2018. Bostadsrättsföreningens styrelse meddelar till VVS-Forum att de kommer att överklaga domen.