Logga in

IoT förenklar fjärrvärmemätning

Publicerad
9 maj 2018, 10:31

Det största projektet i Europa med smarta värmemätare genomförs nu i 400 villor söder om Stockholm. Internet-of-Things gör mätning och underhåll enklare och billigare.

Under våren får de 400 fjärrvärmeanslutna villorna i Salem nya mätare med inbyggd LoRa-teknik. Det är första gången tekniken används till fjärrvärme i så stor omfattning.

Mätarna i husen skickar data via radiofrekvens (trådlöst) flera gånger per dygn till en central router, kallad gateway.

Denna är placerad på en garagevägg mitt i villaområdet och har över en mils räckvidd.

Insamlad data ligger sedan till grund för faktureringen av fjärrvärme.

Robert Eklund, Södertörns Fjärrvärme

– Tidigare använde vi en annan radioteknik, men då gick det inte att bestämma vid vilka tidpunkter mätningarna skulle göras. Den nya tekniken ger kunderna mer korrekta avläsningar, säger Robert Eklund, ingenjör mätsystem hos Södertörns Fjärrvärme.

Tekniken går under benämningen Internet-of-Things (IoT), eftersom ingående komponenter kommunicerar automatiskt med varandra i realtid.

I det här fallet samlas all värmedata in i ett program via en nätverksserver som även hanterar tidsstämpling, sändningsperioder och -hastigheter.

– Fördelar med tekniken är att den är batteridriven och strömsnål, har dubbelriktad kommunikation och bra täckning i byggnader, säger Robert Eklund.

Andra skäl till att Södertörns Fjärrvärme väljer att satsa på den nya mättekniken är lägre pris och enklare underhåll än med alternativen.

Läs mer: Ny metod jämnar ut temperaturen

På många håll används mobil GPRS-teknik för avläsning av värmemätare, vilket i det här projektet skulle ge en månadskostnad runt 4 000 kronor.

Det skulle dessutom kräva extra installation av el.

LoRa-modul.

Med LoRa-tekniken blir månadskostnaden i stället cirka 90 kronor. Dessutom är varje modul minst 700 kronor billigare i inköp, vilket i det här fallet innebär en besparing på ungefär 280 000 kronor.

– Vi får också högre driftsäkerhet, eftersom det är lätt att placera ut sensorer i nätet och samla in data. Dessutom kan vi ställa frågor till systemet och på sikt skapa nya lösningar åt kunderna. Till exempel ge den som vill möjlighet att få in mätdata på sin egen hemsida, för att följa användningen, vilket kan hjälpa till att påverka beteenden, säger Robert Eklund.

LoRa-tekniken i sig är inte helt ny. Ett viktigt framsteg i Salem-projektet är att utrustningen anpassats till kraven i mätinstrumentdirektivet (EIFS 2014:2) som lägger stor vikt vid korrekt tidsstämpling av mätdata som används för fakturering.

Läs mer: 29 fläktrum fixar klimatet

Utrustningen uppfyller också Swedacs och Energiföretagen Sveriges regler samt standarden för LoRaWan. Ett arbete som tagit ungefär ett år.

Att tekniken installeras i villor har sin förklaring i att större fastighetsägare ofta vill ha timvärden vid sina mätningar. De satsar därför på mer avancerade och dyra system.

Liknande projekt med LoRa-tekniken finns i Tyskland, men där handlar det om elmätare och färre hushåll.

Drivande i utvecklingsarbetet i Sverige är företaget Ambiductor, som också levererat tekniken till villorna i Salem.

Karl-Johan Hultman, Ambiductor

– Vi ville utveckla det ultimata datainsamlingssystemet och frågade kunderna hur de önskade att det skulle se ut. Det resulterade i åtta punkter, som vi kallar LoRa-tårtan. Det handlar exempelvis om lång batteritid och dubbelriktad datakommunikation, säger Karl-Johan Hultman, vd för Ambiductor.

Han upplever att efterfrågan på mättekniken ökar från fjärrvärmebranschen, men menar samtidigt att den största nyttan finns inom VA. Främst för en mer noggrann avläsning av vattenmätare, till ett lågt pris.

– I dag är det vanligt med så kallad ”drive-by” – en bil som kör förbi hus och läser av vattenmätare mobilt. Det är ett stort jobb och görs därför inte så ofta. Med LoRa-tekniken går det enklare att få in data varje dag, säger Karl-Johan Hultman.

Bara fantasin sätter gränser för teknikens kommande användning, menar han. Det kan handla om olika typer av larm, som fuktlarm, eller nivåövervakning i tankar.

Utplacerade sensorer i avloppstankar i ett sommarstugeområde skulle kunna leda till samordning som sparar tid och pengar.

Läs mer: Borrhålen ger husen värme och kyla

Om någon ringer och beställer tanktömning kunde systemet tala om ifall något mer hushåll i området också behöver tömma sin tank.

– Det här är en ny generation teknik som kommer att slå alla andra på fingrarna, säger Karl-Johan Hultman.

En vanlig fråga han får från användare är den om datasäkerhet. En del människor är rädda för att bli övervakade.

– Men risken för det är väldigt liten, eftersom det handlar om så små datamängder. Sedan går det förstås att sabotera alla system, så det gäller att tänka klokt kring hur man använder tekniken, säger Karl-Johan Hultman.