Logga in

Installatörskonkurs när byggjätten drog sig ur

Publicerad
3 maj 2018, 11:48

Rekonstruktionen lyckades – men byggjätten backade ur det planerade förvärvet. Då gick den snabbväxande installatören i konkurs.

Sprinklerinstallatören Homesafe Scandinavia försattes i konkurs den 25 april vid Alingsås tingsrätt. Strax innan konkursen hade bolaget åtta anställda.

Företaget är specialiserat på boendesprinkler och har säte i Stenkullen i Lerums kommun.
Kontor och lager finns dock numera i Säve på Hisingen i Göteborg. Moderbolag är Mxtwo Holding.

Läs mer: Hårdbromsning för sprinklergasell

I juni förra året inleddes en rekonstruktion av bolaget. Erik Wendel vid Ackordscentralen Väst utsågs till rekonstruktör.

Fyra nödvändiga åtgärder identifierades av Erik Wendel för att rekonstruktionen skulle bli framgångsrik: kapitaltillskott, omorganisation, besparingar och effektiviseringar samt offentligt ackord med oprioriterade fordringsägare.

För kapitaltillskottet behövdes en ny ägare. Serneke Bygg planerade att köpa Homesafe Scandinavia och att skjuta till nytt kapital. Med Serneke som ägare skulle bolaget förutom stärkt kapitalbas få bidrag till att utveckla och effektivisera produktionen samt möjlighet att nå nya kunder.

Planer fanns också på en fusion med systerbolaget Homesafe Tech som stod för all projektering och en del av projektledningen. Fusionen skulle minska administrativa kostnader och öka lönsamheten.

Ett villkor för Sernekes förvärv var att bolagets ackordsförslag antogs. Ackordsförslaget innebar att oprioriterade fordringsägare skulle få 25 procent av sina fordringar. Summan av de oprioriterade skulderna var cirka 5,5 miljoner kronor. Av dessa stod leverantörsskulder för 3,6 miljoner.

– Företagsrekonstruktionen avslutades med att företaget fick sitt ackordsförslag fastställt av tingsrätten. Därmed var syftet med rekonstruktionen uppfyllt, säger rekonstruktören Erik Wendel.

Bolaget ansökte då om att gå ur företagsrekonstruktionen och tingsrätten upphävde den i februari i år. Men Serneke genomförde aldrig förvärvet.

Magnus Löfving på Advokatfirman Lindahl i Göteborg har utsetts till konkursförvaltare. Han vet ännu inte orsaken till att Serneke backade ur affären.

– En möjlig förklaring är att siffrorna som visades upp för 2017 inte var vad som förväntades av Serneke och som krävdes för ett övertag. Samtidigt har Serneke enligt uppgift haft insyn i verksamheten. Det ekonomiska utfallet borde därför inte ha kommit som någon stor överraskning, säger Magnus Löfving.

När Serneke hoppade av sa banken upp sina krediter till Homesafe Scandinavia.

– Det ledde i sin tur till att bolaget saknade rörelsekapital och det blev konkurs, säger Magnus Löfving.

Det senast redovisade räkenskapsåret 2016 omsatte Homesafe Scandinavia cirka 22 miljoner kronor. Samtidigt redovisades en förlust efter finansnetto på drygt 2 miljoner kronor.

Läs mer: ”Det fick bägaren att rinna över”

Bakgrunden till de ekonomiska problemen och rekonstruktionen är att bolagets omsättning och antalet anställda ökat kraftigt på senare år. Som mest var antalet anställda/inhyrda 35 personer under 2016.Tillväxten har varit för snabb och det har lett till problem med personalen, uppger bolaget.

Företagsledningen upptäckte sommaren 2016 att personal återkommande uppgett för många arbetstimmar. Upptäckten resulterade i en rad sjukskrivningar och att företaget sa upp åtta anställda. Detta orsakade extraordinära kostnader för sjukskrivningar och uppsägningslöner på 600 000 kronor. Följden blev att ledningen beslutade minska antalet projekt. 

I slutet av 2016 sade ytterligare fem anställda upp sig. Enligt bolaget medförde det fel i utförda projekt och ökade kostnader på grund av omarbeten.

Homesafe Scandinavia startade en avdelning i Stockholm 2015, men beslutade att lägga ner den året därpå efter att utfallet inte blev som förväntat. Kostnaden för att försöka etablera sig i Stockholm blev cirka 700 000 kronor.

Företaget hamnade också i en tvist med en beställare, ett stort byggföretag. Uteblivna betalningar på 2 miljoner kronor har resulterat i en kraftig projektförlust. 2015 orsakade dessutom två projekt förluster om vardera 2 miljoner kronor.

Läs mer: Listan med branschens gaseller    

Homesafe Scandinavia grundades 2004 och utsågs 2016 till gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Omsättningen ökade med 206 procent mellan 2012 och 2015.

VVS-Forum har sökt Serneke Byggs vd Daniel Åstenius, men inte lyckats nå honom för en kommentar.