Logga in

Hon styr Svedbergs

Publicerad
8 mar 2018, 10:16

Med 33 procent kvinnor i styrelsen och en kvinna på vd-posten är sanitetstillverkaren Svedbergs mer jämställd än snittet i branschen.

Badrumstillverkaren Svedbergs i västgötska Dalstorp omsätter runt en halv miljard kronor per år.

I ledningen finns sedan fem månader tillbaka vd:n och koncernchefen Sofia Axelsson, med bakgrund från Husqvarna Group. Ett av hennes främsta uppdrag är att utveckla affärerna ytterligare, bland annat genom att bygga starkare relationer med kunder och slutkonsumenter.

Varför är det viktigt att arbeta på det sättet?

– Det händer mycket inom det digitala just nu och där finns stora möjligheter att exempelvis arbeta mer tillsammans med butikerna. Svedbergs har under många år jobbat med att effektivisera produktsortiment och produktion och bygga en lönsam plattform. Den resan vill vi fortsätta. Samtidigt vill vi öka fokus på att utveckla säljprocesserna, bland annat genom att bättre förstå och agera på hur kunder fattar sina köpbeslut.

Läs mer: Här är branschföretagen som saknar kvinnor i styrelsen

Vilka är de tydligaste trenderna just nu?

– Badrummen blir allt viktigare i våra hem. De ska vara rum att vistas i, med plats för hela familjen. Då räcker det inte med bara vissa funktioner, utan vi bryr oss mer om trivsel – att det är fina möbler, med mera. Badrummet måste erbjuda en härlig upplevelse.

Hur arbetar ni för att möta utvecklingen?

– Eftersom det efterfrågas mer helhetslösningar i dag måste det finnas en röd tråd genom badrummet, som tilltalar målgruppen. Den helhetsupplevelsen ska vi utveckla ännu mer. Integrationen av varumärket Macro Design tillför exempelvis mycket nytt, bland annat genom deras starka position inom inom duschlösningar. Det är även viktigt för oss att erbjuda hållbara produkter och lösningar för enkel installation.

Svedbergs har 33 procent kvinnor i styrelsen, något mer än branschsnittet. Hur har ni uppnått det?

– Först och främst för att valberedningen gjort ett bra jobb, genom att förstå vilken kompetens som behövs. Det är viktigt att sträva mot mer diversifierade ledningsgrupper. Det gäller inte bara kön, utan även ålder och kompetens. Studier pekar mot att det tillför värde när olikheter utmanar verksamheten.

Norge har en lag om kvotering till styrelser. Borde vi ha det i Sverige också?

– Jag är kluven till det. Det vore bättre om det gick att enbart rekrytera utifrån kompetens. Men de som är för kvotering tycker nog inte att utvecklingen går tillräckligt snabbt.

Vilka råd vill du ge till branschen när det gäller kvinnorepresentation?

– Det gäller att göra uppdragen attraktiva och möjliga för kvinnor att tacka ja till. En chef som ser positivt på att man har sidouppdrag är viktigt. Det behövs chefer som uppmuntrar till att ta mer ansvar och de steg som krävs. Miljön runtomkring påverkar mycket. Jag brukar säga att man inte bara ska söka nytt jobb, utan också välja rätt chef.