Logga in

De levererar till nytt sjukhusområde i Malmö

Publicerad
12 feb 2018, 12:42

Tre stora installatörsföretag har tillsammans fått i uppdrag att multidisciplinärt utveckla och samordna alla installationer vid Nya Sjukhusområdet i Malmö.

Det handlar om Instalcobolaget AB Rörläggaren, Assemblin El, Assemblin Ventilation, Assemblin VS och APQ El som i en installatörsgrupp, som bildats specifikt för detta projekt, ska bidra till att göra Malmö sjukhus till framtidens sjukhus för vård i världsklass.

Det kommer att bli ett hållbart och modernt sjukhus, vilket kräver komplexa installationer.

Till Malmö sjukhus ska byggas en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett utbyggt kulvertsystem på totalt 108 000 m2.

Läs mer: Installationsjätte gör Uppsalaköp

Byggnaderna ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

– Projektet är för stort för en enda aktör, därför blir ett gemensamt anbud mer attraktivt, säger Jonas Magnusson, marknadschef på Assemblin El och företrädare för installatörsgruppen i ett pressmeddelande.

Han tillägger:

– Installationsarbeten på sjukhus är alltid utmanande. De är installationstäta och tekniskt komplexa.

Det multidisciplinära anbudet omfattar värme, sanitet, ventilation samt el inklusive larm och tele. 

Läs mer: De är Sveriges största bygg- och installationsföretag

En ytterligare utmaning i detta fall är också att arbetet ska bedrivas inom ett förtätat sjukhusområde med pågående verksamhet, vilket ställer höga krav på logistiken.

Det kommer att lösas genom att en logistik-hub som etableras utanför Malmö. Allt material kommer först att transporteras till hubben, där det hanteras och senare levereras till byggarbetsplatsen.

Nu utförs förberedande installationsarbeten i kulvertarna där rör, el och ventilation installeras.

Läs mer: Assemblins vd slutar efter kort tid

– Arbetet bedrivs i tre faser och installatörsgruppen har kommit in i ett tidigt skede. Det innebär att vi kan stötta med vår kunskap kring material, drifts- och installationsfrågor redan i projekteringsfasen, vilket kommer att bidra till en mer effektiv produktion och långsiktigt mer hållbara lösningar, säger Jonas Magnusson.

Totalt beräknas att upp emot 250 personer samtidigt kommer att jobba med installationer under arbetstopparna.

Projektet sträcker sig fram till mitten av 2020-talet, och den första patienten ska tas emot 2023.