Logga in

VVS-Forum granskar rörisoleringen

Publicerad
26 jan 2018, 13:37

Varför är det så mycket brister med teknisk isolering?  Vi har listat fem skäl till felen.

Gammal vana. Det sägs att det tar 17 år att få igenom en förändring i byggbranschen. Om det stämmer är det inte konstigt att isoleringen blir för tunn. Alla – från projektör till montör – kör på med samma utrymme för installationerna och samma dimensioner på isoleringen som tidigare.

Noll koll. Beställaren kontrollerar inte att det beställda blir levererat. Egenkontrollen blir inte gjord, bara undertecknad, och avvikelserapporter, om de finns, når inte den som har ansvar för kontrollen. I den snåriga entreprenadkedjan verkar det vara enkelt att komma undan med felaktigheter, medvetna eller inte. Risken att bli ertappad är en stark drivkraft att skärpa sig. Handen på hjärtat: Vilken bilist lättar inte på gasen och tittar lite extra på hastighetsmätaren när en polisbil dyker upp i trafiken?

Okunskap. Det är ganska lätt för en driftig hantverkare att starta egen verksamhet, det krävs trots allt inte miljoninvesteringar i maskinpark eller liknande. Men det betyder inte per automatik att personen har god kunskap i att läsa och tillgodogöra sig handlingar, inse betydelsen av kvalitetssystem och fortbildning. Och inte heller att rekrytera kompetent personal när det knappt finns någon alls tillgänglig.

Okunskapen finns också på högre plan. Alla inser inte den tekniska isoleringens betydelse för en byggnads energiprestanda. I jakten på uthyrningsbar yta snålas det med utrymme för installationerna trots att tunnare ytterväggar skulle ge mer.

Osund konkurrens. Det upprepas som ett mantra i branschen att oseriösa företag snedvrider konkurrensen. Beställare har stort ansvar att bedöma rimligheten i de anbud de får in. Billigast är inte alltid bäst. Om priserna blir så låga att de inte ens räcker till avtalsenliga löner måste det kompenseras, med fusk eller billigare material.

Tidsnöd. Det byggs mycket och tidplanerna skruvas upp. Det byggs och projekteras samtidigt. Då är de inte konstigt att den yrkeskategori som är sist på bygget kommer i kläm. Att i efterhand kämpa för de rätta förutsättningarna är naturligtvis svårt. Och hur ska återkoppling och reflektion få gehör när arbetsplatsen är avvecklad och fokus flyttat till nästa bygge? Tidspressen bidrar dessutom till slarv och att det tas genvägar, exempelvis genom att återvinna tekniska beskrivningar med gammal information.