Logga in

Snart dags för nästa renoveringsboom

Publicerad
8 jan 2018, 10:40

Nu står husen som byggdes för 30 år sen på tur för renovering. Det menar analysföretaget Industrifakta.

Närmare 200 000 lägenheter i flerbostadshus byggdes under den förra högkonjunkturen, i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

Husen är snart 30 år gamla och det börjar bli hög tid att se över installationer och byggnadstekniska behov.

Installationer kan ge 30 procents energibesparing

– 1990-talets bostäder står inför flera och större åtgärdsbehov, menar Jens Linderoth på Industrifakta i ett pressmeddelande och hänvisar till en undersökning som företaget gjorde med bostadsbolag i höstas.

”Vi räknar med att det tidiga 1990-talets bestånd kommer att behöva energieffektivisera värme- och ventilationsinstallationer.”

Jens Linderoth, Industrifakta

Industrifakta tror dock att fastighetsägarna kommer att gå varsamt fram och fokusera på energieffektivisering och akuta behov, eftersom det kvarstår så mycket att göra i miljonprogrammet.

Befintliga byggnader bra business

– Vi räknar med att det tidiga 1990-talets bestånd kommer att behöva energieffektivisera värme- och ventilationsinstallationer. Troligen behöver man också se över funktioner i våtrum eftersom den tekniska livslängden på både material och funktioner börjar gå mot sitt slut, säger Jens Linderoth.