Logga in

Politikerna avgör Stockholms syn på borrning

Publicerad
31 jan 2018, 10:55

Exploateringskontoret i Stockholm stad sa som remissinstans nej till närmare 60 ansökningar om borrning för bergvärme under förra året. Nu gäller åter en generösare inställning till borrning i väntan på att politikerna ska ta ställning till frågan.

I juli förra året blev exploateringskontoret i Stockholms stad remissinstans vid ansökningar till miljöförvaltningen om att få borra för bergvärme.

Läs mer: Försäljningsras för bergvärmen

Följden blev 48 nej till borrning från exploateringskontoret, som i slutänden gav två avslag från miljöförvaltningen. Samtidigt förlängdes handläggningstiden kraftigt, från 4–8 veckor upp till cirka 20 veckor.

Kritiken blev hård från geoenergibranschen som menade att Stockholms stad infört ett borrstopp.

I slutet av november enades trafikkontoret, miljöförvaltningen och exploateringskontoret om att under en övergångsperiod gå tillbaka till det tidigare remissförfarandet. Trafikkontoret blev därmed remissinstans igen i stället för exploateringskontoret så som det fungerade förut.

– Vi har varit lyhörda för den kritik som kommit och insett att frågan inte är så enkel, säger Fabian Kjessler, chef för markförvaltningsenheten på exploateringskontoret.

Under övergångsperioden tillåts borrning på motsvarande sätt som tidigare.

– Inom privata fastigheter och tomträtter utan särskilda villkor tillåter nu staden borrning, förtydligar Fabian Kjessler.

Läs mer: Stockholms stad blev Årets Värmepumpkommun

Dessutom får de som nekats borrning möjlighet att omprövas enligt de gamla principerna.

Återgången till de gamla reglerna gäller tills frågan har behandlats av ansvariga politiker i exploateringsnämnden någon gång under våren.

– Den viktigaste frågan är hur nämnden ser på borrning i stadens mark, konstaterar Fabian Kjessler.

Läs mer: Företaget som borrade i t-banetåg vill ha skadestånd

Bakgrunden till exploateringskontorets tidigare och fortsatt restriktiva hållning när det gäller stadens mark är bland annat att säkra den för framtida behov.

– Nya ledningar ska dras och tunnelbanor ska byggas ut och kan då komma i konflikt med borrhålen för bergvärmeanläggningarna, säger Fabian Kjessler.

En konflikt finns även när en allmän plats påverkas av borrningarna, påpekar han.

– En bostadsrättsförening som nyttjar gator för att kunna värma upp sitt eget hus går ifrån principerna för allmänna platser, som ju är till för alla. Bergvärmen används vanligtvis för enskilt bruk.