Logga in

Många klagar på hantverkare

Publicerad
19 jan 2018, 13:44

Hantverkstjänster och köp av begagnad bil toppar bland konsumenternas klagomål. Det visar Konsumentverkets sammanställning av konsumentklagomål för 2017.

Av närmare 119 000 klagomål till Konsumentverket i fjol handlade nästan 10 000 klagomål, drygt åtta procent, om hantverkstjänster. Drygt nio procent handlade om problem vid köp av begagnad bil. Så länge som Konsumentverket har mätt konsumentklagomål har bilden varit den samma.

– Det är inte särskilt förvånande. Att anlita hantverkare och köpa bil är ofta kostsamma historier och om något går fel är man därför mer benägen att klaga, säger Niclas Sturesson, ordförande i konsumentvägledarnas yrkesförening, i ett pressmeddelande.

Klagomålen på hantverkare handlar ofta om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

– Mängden klagomål betyder inte att branschen som sådan är oseriös. Men båda parter behöver förstå vikten av att kommunicera ordentligt så man inte redan från början har olika förväntningar på slutresultatet, tillägger Niclas Sturesson.

LÄS MER: Nu har reumatikern Inga-Lill fått en ny blandare

Mest missnöjda med hantverkstjänster tycks konsumenterna vara i Stockholms län där de utgör 11,8 procent av klagomålen. Det är också Stockholm som har flest klagomål, nästan 17 000 stycken. På Gotland är man mest nöjd, andelen är där 6,1 procent, samtidigt som klagomålen är få och befolkningsmängden liten.

De fem länen med flest klagomål på hantverkare:

 1. Stockholm – 11,8 procent av 16 969 klagomål
 2. Västerbotten – 10,4 procent av 2 879 klagomål
 3. Halland – 10,3 procent av 3 005 klagomål
 4. Skåne – 10,0 procent av 10 102 klagomål
 5. Västmanland – 9,9 procent av 2 878 klagomål

Med hänsyn till befolkningsstorleken är konsumenterna mest missnöjda i Norrbottens län, tätt följt av Västerbotten och Västmanlands län.

Med hänsyn till befolkning:

 1. Norrbotten
 2. Västerbotten
 3. Västmanland
 4. Värmland
 5. Halland

Hos Konsumentverket finns en checklista för konsumenter:

 • Avtala med hantverkaren om arbetets omfattning, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Om tilläggsarbeten dyker upp ska de också med i avtalet. Ett skriftligt avtal fungerar som ett kvitto på vad ni har kommit överens om. Betala aldrig i förväg.
 • Se till att ha en bra dialog med hantverkaren. Var tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Då har hantverkaren möjlighet att avgöra om dina förväntningar går att omsätta i praktiken eller lämna förslag på alternativ. God kommunikation gör att många problem kan undvikas.

Det finns även en avtalsmall på Konsumentverkets sajt. Den kan användas vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.