Logga in

VVS-företag tvingas återbetala ROT-avdrag

Publicerad
7 nov 2017, 15:46

Ett Bad & Värme-företag i södra Sverige tvingas betala tillbaka närmare 50 000 kronor i ROT-avdrag till Skatteverket för utfört arbete åt ett par i 70-årsåldern. Det har Kammarrätten i Jönköping beslutat.

Fallet tog sin början hösten 2014 då Förvaltningsrätten i Linköping beslutade att det östgötska VVS-företaget skulle återbetala drygt 47 000 kronor för arbete utfört åt paret, som är bosatta i en mindre ort utanför Linköping.

Men både VVS-företaget och paret överklagade efter diverse juridiska turer beslutet. Nu har Kammarrätten avkunnat sin dom i målet.

Tvisten handlar om det var rätt att VVS-företaget delade upp faktureringen på tre tillfällen under 2013 och att det 70-åriga paret betalade de två fakturorna i sin helhet.

ROT-bakläxa för Skatteverket

Skatteverket motsatte sig bolagets sätt att fakturera med motiveringen:

”Genom att tillåta ett förfarande där den debiterade ersättningen för hela arbetet ställs i relation till köparens faktiska betalningar och den skillnad som föreligger däremellan i en slutfaktura, får slutavräkningen en alltför stor roll vid bedömning av skattereduktionens storlek och vilket år den ska tillgodoföras. Först vid slutfakturan skulle det gå att se om det föreligger en mellanskillnad mellan den debiterade ersättningen och köparnas faktiska betalning. Fram till dess kommer varje faktura att framstå som fullbetald.”

Frågan är vilken betydelse det har att ROT-avdraget redovisas först på bolagets slutfaktura, där avräkning även gjorts för utförda delbetalningar när dessa redan till fullo är betalda.

ROT-avdraget stekhet fråga i riksdagen

Kammarrätten hänvisar i sin dom till 7 § förfarandelagen där det framgår att utbetalning får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen och köparens faktiska betalning.

Rätten menar att det ur bestämmelsen och lagens förarbeten går att utläsa att såväl ROT-avdrag som debiterad betalning ska framgå av faktura eller annan handling.

För att ROT-avdrag ska kunna medges vid delbetalning krävs att arbetskostnaden anges och debiteras enligt vad som framgår av 7 § förfarandelagen. Dessutom krävs att köparen inte betalat mer än sin del av arbetskostnaden.

”Drabbar installationsbranschen mycket hårt”

Eftersom de två första fakturorna saknade uppgifter om debiterad arbetskostnad och ROT-avdrag och dessutom betalats till fullo av paret gav Kammarrätten Skatteverket rätt att återkräva det utbetalda ROT-avdraget för de två första fakturorna.  

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.