Logga in

Förnyat avtal för installationsföretag i turistattraktion

Publicerad
7 nov 2017, 09:04

Ett västsvenskt installationsföretag får förnyat avtal för teknisk drift och fastighetstekniska installationer i norra Europas mest besökta vetenskapscentrum.

Sen 2013 har installationsföretaget APS haft ett helhetsuppdrag för teknisk drift och fastighetstekniska installationer i Universeum.

Alex ser till att fiskarna trivs

Nu förnyas avtalet ytterligare två år för APS i Universeum, vars syfte är att utbilda och inspirera barn och ungdomar inom naturvetenskap, men som till lika stor del är en turistmagnet i Göteborg.

”Det är brist på naturvetenskapslärare som ska utbilda framtidens teknikarbetskraft och ingenjörer. En organisation som Universeum blir därför extra viktig som inspiratör och intresseväckare hos barn och unga.”

Clas Stenström, vd på APS

– Det är brist på naturvetenskapslärare som ska utbilda framtidens teknikarbetskraft och ingenjörer. En organisation som Universeum blir därför extra viktig som inspiratör och intresseväckare hos barn och unga, säger Clas Stenström, vd på APS, i ett pressmeddelande.

EU uppdaterar energikrav för byggnader

– Det informella lärandet är en viktig förstärkning till utvecklingen i skolan och ibland kan upplevelserna vid besök hos oss vara avgörande för elevernas attityder till naturvetenskap och teknik, säger Bertil Blomsterberg, affärsutvecklingschef på Universeum, i pressmeddelandet.

Hon har fokus på hållbarhet i VVS-branschen

Hållbarhet har högsta prioritet hos Universeum och ”APS arbetar kontinuerligt med att optimera fastighetens drift där resurshållning eftersträvas i alla led som energi och VVS med målet att minska byggnadens miljöpåverkan genom att energieffektivisera värme, vatten och elanvändning”, enligt pressmeddelandet.

FAKTA/Universeum

  • Norra Europas mest besökta vetenskapscentrum.
  • Sedan premiären 2001 har över sju miljoner människor besökt Universeum på 10 000 m2 vid Korsvägen intill Liseberg i Göteborg.
  • Universeums mål är att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar.
  • Grundare är Chalmers, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och Västsvenska Handelskammaren.