Logga in

”Unga är rädda för att binda sig till ett arbete livet ut”

Publicerad
23 aug 2017, 09:45

Trots att 20 000 personer fattas i installationsyrkena står var fjärde plats på gymnasiernas yrkesprogram tom. “Bilden av yrkesprogrammen hos föräldrar, men även inom skolans värld, behöver ändras”, det säger Lina Hultqvist ordförande i Sveriges Elevkårer.

Nästan var fjärde utbildningsplats på VVS- och fastighetsprogram och El- och energiprogram i landets tre storstadsområden. Det visar VVS-Forums granskning av slutantagningen till gymnasiet.

”Elever vet heller vad yrket innebär i praktiken och känner inte till möjliga karriärvägar efter en yrkesexamen. Många unga är rädda för att binda sig till ett arbete livet ut.”

Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer.

Lina Hultqvist, ordförande i Sveriges Elevkårer tror att det många gånger kan vara föräldrarna som ligger bakom att eleverna väljer bort yrkesprogrammen.

– Det finns en negativ bild av yrkesprogrammen, framför allt hos föräldrar som ofta rekommenderar sina barn att inte välja det, säger hon och tillägger:

– Elever vet inte heller vad yrket innebär i praktiken och känner inte till möjliga karriärvägar efter en yrkesexamen. Många unga är rädda för att binda sig till ett arbete livet ut. Viktigt där att förstärka potentiella karriärvägar för individens utveckling, menar Lina Hultqvist, som anser att relation mellan arbetsliv och skola ska stärkas så att elever får en bild av yrkena.

Läs mer: ”Det behövs bättre studievägledning”

– Bilden av yrkesprogrammen hos föräldrar, men också inom skolans värld, behöver ändras. Dessutom måste studie- och yrkesvägledningen bli bättre och tendenserna att inte rekommendera vissa elever till yrkesprogram upphöra, säger hon.

Slutantagningen är ändå klart bättre än vad de preliminära antagningssiffrorna från i våras visade då drygt 40 procent av platserna på installationsprogrammen i landets tre storstadsregioner stod tomma.

Bristen på VVS-montörer och elektriker är på många håll i landet akut. Enligt en rapport från Installatörsföretagen saknas omkring 20 000 installatörer för att möta renoverings- och byggbehovet. Samtidigt räcker inte antalet förstahandssökande till för att fylla VF-programmen enligt den slutgiltiga antagningen.

De tre storstadsområdena är Stockholms län, Göteborgsregionen och Skåne län och VVS-Forums granskning bygger på de lokala gymnasieantagningarnas statistik.

Det är en markant skillnad på söktrycket till VVS- och fastighetsprogrammet och till El- och energiprogrammet. Till VVS- och fastighetsprogrammet är hela 37 procent av platserna tomma, det är mer än var tredje plats som är obesatt. El- och energiprogrammet har 18 procent tomma utbildningsplatser, knappt var femte plats är tom.

Finns din skola med på listan?

Det finns också gymnasieskolor med högt söktryck på installatörsutbildningarna där elever står i kö. De tre mest populära skolorna i storstadsområdena för VVS- och fastighetsprogrammet är:

·        Lindholmens Tekniska Gymnasium i Göteborg, med 54 platser totalt, 26 står i kö.

·        Rörentreprenörernas Friskola, Refis i Stockholm, med inriktning VVS, har totalt 44 platser och 12 reserver.

·        Järfälla Gymnasium  har totalt 25 platser och 4 som står i kö.

Läs mer: Installatörsföretagen tar över Refis

VVS- och fastighetsprogrammen i storstäderna har överhuvudtaget färre reserver, sammanlagt 46 jämfört med 335 elever som köar till El- och energiprogrammet.

I följande skolor står samtliga platser på de här 21 VF- och EE-programmen tomma:

Carl Wahren-gymnasiet (EE, EE/Yrkesintroduktion, VF/Yrkesintroduktion), Hallstavik, Norrtälje Teknik- och Naturbruksgymnasium (EE/IM), Nacka Praktiska Gymnasium (EE/dator och kommunikationsteknik, EE/IM, dator och kommunikationsteknik, VF/IM, VF/fastighet, lärling), Stockholm/Bromma Praktiska Gymnasium (VF/fastighet), Väsby Yrkesgymnasium (EE/Yrkesintroduktion, VF/IM, VF/Yrkesintroduktion), Torekällgymnasiet (VF/IM), Södertälje, Alströmergymnasiet (EE/automation, lärling, EE/elteknik, lärling, EE/IM) Alingsås, Framtidsgymnasiet (VF), Malmö, Framtidsgymnasiet, Göteborg (VF/IM), Malmö City Praktiska Gymnasium (VF) samt Kungsbacka Praktiska Gymnasium (VF/fastighet, VF/VVS, lärling).

Här har utbildningarna helt ställts in:

·        Stockholms Byggtekniska Gymnasium, EE (elteknik).

·        Thorildsplans Gymnasium, Stockholm, EE (IM, indviduellt val).

·        Malmö Lärlingscenter, EE (elteknik, lärling).

·        Malmö Lärlingscenter, VF (kyl och värmepumpteknik, lärling och VVS, lärling).

·        Yrkesgymnasiet, Malmö, VF (Yrkesintroduktion, fastighet och EE, Yrkesintroduktion).

·        Wendesgymnasiet i Kristianstad, VF (fastighet) och VF (kyl och värmepumpteknik).

Fotnot: EE=el- och energiprogrammet, VF= VVS- och fastighetsprogrammet, IM=Introduktionsprogram, för behörighet till yrkesprogram, Yrkesintroduktion = för elever som saknar godkända betyg, Lärling = gymnasial lärlingsutbildning.