Logga in

Avloppsvatten ger möjligheter

Publicerad
11 jul 2017, 14:47

Känner du till uttrycket ”den enes bröd den andres död”? Då har du troligtvis koll på begreppet urban symbios. I Malmö storsatsas på att återvinna det som annars hade blivit bortspolat.

Anläggningen som ska byggas i Malmö hamn ska utvinna fjärrvärme ur stadens avloppsvatten. Ett projekt där E. ON investerar 190 miljoner kronor, Sysav som även de är med i projektet kallar det för urban symbios. Kärnan i begreppet är att omvandla avfall till en resurs.

– Grundtanken är egentligen inte ny. Det ligger i fjärrvärmens DNA att använda resurser som annars går till spillo. Vi letar ständigt efter den typen av samarbeten och att då ta tillvara den värme som finns i avloppsvattnet kändes som ett naturligt steg, säger Stina Greberg, affärschef på E. ON.

Vattenfall köper in sig i bergvärmeföretag, företaget omsätter 200 miljoner.

”Beslutet att göra den här investeringen handlar om att vi har en vision att gå mot 100 procent förnybar eller återvunnen energi. För att lyckas med det krävs det samarbeten med andra företag. Det är därför vi tror på detta med industriell eller urban symbios.”

Stina Greberg

Affärschef E. ON

Vatten kommer att skickas in i en pumphall där det värms upp till 65 grader och sedan leds vidare till Sysavs avfallsförbränningsanläggning. Anläggningen kommer vid full drift kunna ta emot ca. 1200 liter avloppsvatten per sekund och täcker därmed åtta procent av det totala behovet av fjärrvärme berättar Stina Greberg.

– Beslutet att göra den här investeringen handlar om att vi har en vision att gå mot 100 procent förnybar eller återvunnen energi. För att lyckas med det krävs det samarbeten med andra företag. Det är därför vi tror på detta med industriell eller urban symbios.

Enligt Malin Norling, klimatstrateg på Malmö stads miljöförvaltning vill staden satsa på att engagera så många som möjligt, från privatpersoner till tung industri. Detta för att uppnå en mer cirkulär ekonomi.

Vattenreningsverket som producerar mer energi än det gör av med.