Logga in

IN säkrar behovet av VVS-montörer

Publicerad
29 jun 2017, 09:03

VVS, VVS, mitt kungarike för en bra VVS-montör. IN fortsätter satsa på att tillfredsställa kompetensbehovet. I går togs ytterligare ett steg i den riktningen, nu satsar företaget på utbildning.

I går blev IN:s förvärv av Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, Refis, klart. Då branschen är i stort behov av arbetskraft är detta en viktig del av IN:s kompetensförsörjning.

IN:s vd Jan Siezing är nöjd med köpet och menar att då Refis har fokus på VVS- och fastighetsprogrammet blir det smidigare att utveckla programmet och försäkra att eleverna vid examen har de färdigheter som behövs.

– Refis är en väldigt bra skola. De har en väl fungerande verksamhet med duktiga och ambitiösa medarbetare, säger Jan Siezing.

En förutsättning för en utbildning som är anpassad för branschens behov är goda och nära samarbeten med aktörerna. Vilket Refis har haft under flera år med företag i Stockholm. Syftet är att skolan och utbildningen ska agera goda exempel som kan spridas i Sverige.

Vägen till yrkeshögskolan breddas.

Som vi ser det är VVS- och fastighetsprogrammet en grundförutsättning för en väl fungerande kompetensförsörjning. Att Installatörsföretagen nu äger Refis är ett led i vår långsiktiga strategi att säkerställa behovet av motiverade och utvecklingsbara VVS-montörer som våra medlemmar kan anställa.

Jan Siezing

VD Installatörsföretagen

Som Elinstallatören och VVS-Forum tidigare skrivit råder akut brist på både elektriker och VVS-montörer. Förvärvet av Refis ska säkerställa branschens kompetensbehov.

– Som vi ser det är VVS- och fastighetsprogrammet en grundförutsättning för en väl fungerande kompetensförsörjning. Att Installatörsföretagen nu äger Refis är ett led i vår långsiktiga strategi att säkerställa behovet av motiverade och utvecklingsbara VVS-montörer som våra medlemmar kan anställa, säger Jan Siezing.

Refis kommer vara delaktiga i VVS-branschens yrkesnämnds försöksverksamhet kring praktiska examensprov. Eleverna ska då avlägga ett prov ungefär på motsvarande nivå som görs för elektriker på ETG-skolorna idag.

Avtalet som berör 20 000 elektriker.