Logga in

”Alldeles för svårt att yrkesväxla”

Publicerad
28 jun 2017, 11:22

Installationsbranschen skriker efter folk. IN får dagligen förfrågningar från vuxna som vill byta yrke. Men det är svårt, den som redan är ute i arbetslivet får inte chansen.

Men få gör som David Björkander och omskolar sig till VVS-montör i vuxen ålder.

– Det är alldeles för svårt att yrkesväxla”, säger Jens Albrektsson på Installatörsföretagen.

Att välja yrkesbana kan vara svårt för 15-åringar som söker till gymnasiet. En framtid inom VVS lockar kanske inte just då, och valet blir därför något annat än VVS- och fastighetsprogrammet. Men det är inte ovanligt att vilja sadla om senare i livet. Installatörsföretagen, IN, får ofta förfrågningar från vuxna som jobbar i andra yrken.

– Branschen är väldigt attraktiv, och vi får samtal mer eller mindre dagligen från personer som vill omskola sig. Problemet är att de inte får chansen. Det är alldeles för svårt att yrkesväxla, säger Jens Albrektsson, som är chef för Kompetens och utbildning på IN.

I dag går platserna på yrkes-vux främst till personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden. De som redan är i arbetslivet måste också få möjligheten.”

Jens Albrektsson, chef för Kompetens och utbildning på IN

Trycket på installationsutbildningar lågt, men det tycker inte experten.

Jens efterlyser därför en särskild satsning på kommunala vuxenutbildningar inom bygg- och installation. Dit ska även vuxna som redan är etablerade i yrkeslivet vara välkomna.

– I dag går platserna på yrkes-vux främst till personer som står väldigt långt från arbetsmarknaden. De som redan är i arbetslivet måste också få möjligheten, säger Jens Albrektsson.

När det gäller företagslärlingar är Jens Albrektsson kritisk till hur dagens system ser ut.

– Företagslärling finns inom VVS men som det är just nu är det företagen som får betala utbildningen. I praktiken får de betala en gymnasieutbildning två gånger, först via skattesystemet och sen via sin resultaträkning, vilket inte är okej.

Vissa lyckas med yrkesväxling trots motstånd.

I maj presenterade IN en rapport som visar att installationsbranschen söker efter personal med ljus och lykta. Bristen väntas dessutom förvärras de närmaste åren. Pensionsavgångarna är stora, och få unga söker sig till gymnasiets yrkesprogram. Behovet av yrkesutbildad personal ökar ännu mer om regeringens ambitioner för bostadsbyggande och energieffektivisering ska klaras.

Var finns lärlingsplatserna? Här finns svaret.