Logga in

“Vi ser inte detta som en krissituation”

Publicerad
31 maj 2017, 08:40

VVS-Forum fick en intervju med Ari Lehtoranta, koncernchef på Caverion om företagets lönsamhetskris som i en första åtgärd innebär att 160 tjänster försvinner i Sverige.

Är det här en kris?

– Vi ser inte detta som en krissituation. Men vi är naturligtvis inte där vi vill vara i vår svenska verksamhet. Vi har många välpresterande enheter, men de har inte heller varit på målnivå vare sig det gäller utnyttjande eller prestanda. Sverige har redan förbättrats på många områden jämfört med förra året.

”Det som misslyckades var projektledning och oförmåga att beräkna anbud i budfasen.”

Ari Lehtoranta, koncernchef Caverion.

Läs mer: Så slår nya sparpaketet

Vad har orsakat krisen?

– Det finns många orsaker till den svaga utvecklingen i vår svenska verksamhet, främst relaterade till projektverksamheten. Det har nyligen kommit nyheter om dålig prestanda från några av de andra projektrelaterade företagen.

– Det som misslyckades var projektledning och oförmåga att beräkna anbud i budfasen. Problemen har varit mer på anbudssidan än i själva verkställandet. Våra kunder har varit mycket nöjda med det arbete vi utför.

– Vi har också haft problem med en dålig utnyttjandegrad i vissa regioner. Det åtgärdar vi genom bland annat minskning av arbetskraften, kombination av befintliga enheter, bättre användning av delade resurser och integration av industri- och byggverksamhet.

Hur kommer det att andra företag som Assemblin och Bravida har god hälsa?

– Jag vill inte kommentera våra konkurrenters prestanda specifikt.

Läs mer: Därför blev 2016 ett katastrofår

Vilka yrkeskategorier har de 160 tjänsterna i Sverige som nu försvinner?

– Vi kan inte lämna mer detaljerade uppgifter än så i dagsläget. Men vi försöker hitta synergier i processen som nu har påbörjats.

”Om det blir nödvändigt är vi redo att genomföra ytterligare kostnadsåtgärder under 2017”, säger du i ett pressmeddelande. Vilka åtgärder handlar det om?

– Naturligtvis hoppas vi att de åtgärder vi gör nu är tillräckliga för att vända verksamheten i Sverige, men det återstår att se om det behövs mer besparingar.

2018 ska Caverion spara 5,5 miljoner euro. Vilka konsekvenser får det?

– Vi försöker effektivisera användningen av de gemensamma resurserna i vår svenska verksamhet genom de åtgärder som jag tidigare nämnt.

”När vänder det för Caverion?”

VVS-Forums reporter Eva-Maria Fasth.

Vilken är den främsta orsaken till besparingarna?

– Redan under andra kvartalet 2016 identifierade vi utmaningar i de svenska verksamheterna och inledde därför omstruktureringsåtgärder. Vi har nu sett behovet av ytterligare åtgärder för att ta itu med de återstående utmaningarna i Sverige.

När vänder det för Caverion?

– Detta är ett stabiliseringsår för Caverion, som ännu inte kunnat visa sin fulla vinstpotential. Eftersom verksamheten i Sverige är en stor del av koncernens totala verksamhet vidtar vi nu nödvändiga åtgärder för att möta våra långsiktiga mål.

Läs mer: Caverion sparkar Thomas Lundin