Logga in

Razzior avslöjar stora brister i skyddsutrustningen

Publicerad
22 maj 2017, 19:22

Öppna schakt utan avspärrning var en av de allvarliga arbetsmiljörisker som uppdagades när tre myndigheter gjorde oanmälda kontroller av byggarbetsplatser. 

Vid oanmälda razzior nyligen i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Sundsvall kontrollerade Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Polisen sammanlagt 32 företag vid nio byggarbetsplatser.

Kontrollerna resulterade bland annat i fem förbud att fortsätta arbetet på grund av allvarliga arbetsmiljörisker, som fallrisk eller oskyddade maskiner. Det uppdagades också problem som kommer att leda till 11 sanktionsavgifter gällande exempelvis bristande skydd mot fall eller kvartsdamm. Tre av förbuden och fem sanktionsavgifter utfärdades i Stockholm.

”Vid en stor byggarbetsplats i Stockholm, med flera pågående arbeten för ventilation och rördragning, fann vi bland annat att flera schakt stod öppna utan avspärrningar.”

Mikael Roos, Arbetsmiljöverket region Öst.

Inspektörerna från de tre myndigheterna noterade även andra brister hos ett tiotal av entreprenörerna på denna arbetsplats.

– Vid en stor byggarbetsplats i Stockholm, med flera pågående arbeten för ventilation och rördragning, fann vi bland annat att flera schakt stod öppna utan avspärrningar, berättar Mikael Roos, inspektionsansvarig från Arbetsmiljöverket region Öst.

Den nationella insatsen ledde också till att Ekobrottsmyndigheten påbörjade en förundersökning om ekonomisk brottslighet. Polisen omhändertog cirka 20 personer för brott mot utlänningslagen, eftersom de arbetade utan tillstånd. En person greps för användning av falskt körkort. Totalt kontrollerades 390 personer.

Skattemyndigheten upptäckte 15 olika brister vid kontroll av personalliggare hos de 32 företagen. Det var procentuellt sett något färre än vad myndigheten brukar upptäcka vid sina kontroller.

– Men det betyder inte att allt är okej. Det kan fortfarande finnas slarv med arbetsgivaravgifter och annat. Det är för tidigt att säga just nu, säger Conny Svensson, nationell samordnare hos Skatteverket.

Arbetsmetoden där de tre myndigheterna gör gemensamma kontroller är en del i ett nytt projekt mot osund konkurrens i arbetslivet. Projektet påbörjades i december förra året och ska pågå till december 2018.

– Vi bygger upp en arbetsmetodik tillsammans, för att effektivare ringa in företag som bryter mot olika lagar. Det ska inte vara okej att konkurrera på ojusta villkor, säger Patrik Hemmingsson, projektledare hos Arbetsmiljöverket.

Insatsen i förra veckan ingår i en större Europol-ledd aktion mot arbetskraftsexploatering. Totalt deltar 24 europeiska länder. Även Migrationsverket och nationella samordningen mot människohandel hos Länsstyrelsen i Stockholm medverkar.