Logga in

”Bristen på arbetskraft gör att vi inte klarar byggmålet”

Publicerad
13 apr 2017, 08:54

”Den akuta bristen på yrkesutbildad arbetskraft gör att vi endast klarar att bygga drygt hälften av de 710 000 bostäder som behövs.” 

Det skriver Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen, Marie Linder, ordförande för Hyresgästföreningen och Anders Nordstrand, vd på Sabo i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag. De kräver bland annaten öronmärkt satsning på samhällsbyggnadssektorn i regeringens kunskapslyft.

Jan Siezing, IN, Marie Linder, HGF och Anders Nordstrand, Sabo.

De pekar på att det råder stor brist på olika typer av byggnadsarbetare, elinstallatörer och VVS-montörer. Enbart installatörsbranschen saknar runt 10 000 yrkesutbildade. Med nuvarande byggambitioner krävs över 20 000 ytterligare yrkesutbildade utöver de som redan utbildas.

Kompetensglappet, skillnaden mellan antalet yrkesutbildade och det kommande rekryteringsbehovet, gör det omöjligt att kunna bygga tillräckligt många bostäder. Vår bedömning är att av de över 710 000 bostäder som behövs kommer enbart mellan 450 000 – 500 000 att kunna färdigställas på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Som det ser ut nu kommer regeringen inte att kunna infria sitt bostadspolitiska löfte.

”Underlätta för utländska byggföretag att etablera sig i Sverige.”

En lösning är, enligt debattörerna, att snabbt skruva upp ambitionerna för yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet. Volymerna behöver öka kraftigt, i första hand för att vi ska klara bostadsförsörjningen, men i förlängningen också för förvaltningen av alla de nya bostäder som ska byggas. Då behövs:

  • En öronmärkt satsning inom ramen för regeringens kunskapslyft inriktad på samhällsbyggnadssektorn.
  • En särskilt förordning för yrkesvux för byggsektorn.
  • Ett system som stimulerar yrkesväxling för vuxna genom utbildning och/eller anställning som företagslärling/trainee.
  • Ett fungerande system för validering.

En annan lösning är att underlätta för utländska byggföretag att etablera sig i Sverige, arbeta efter de lagar och regler som gäller här och bidra till byggandet av fler bostäder, menar Jan Siezing, Marie Linder och Anders Nordstrand. Men för att lyckas behöver de stöd och tydliga riktlinjer för att förstå det svenska systemet, enligt en rapport från SABO.

Läs hela debattartikeln här.