Största byggföretaget i Sverige

Publicerad 26 sep 2016, 09:32

Sveriges Byggindustriers (BI) nya lista på Sveriges största byggföretag för 2015 innehåller få överraskningar. Tio-i-topp-listan är nästan en kopia från 2014. Men strax under de tio största finns flera företag som klättrat.

Peab följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den svenska marknaden. Det visar årets rapport över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen från BI. Ny på listan över de tio största företagen är Serneke Group, på plats nummer 8. En av klättrarna bland de 20 största är Besqab som avancerat från 26 plats till plats 17 och Ikano som klättrat till plats 12 från 16.

– Det är relativt stabilt bland de största byggföretagen. Det är sjunde året i rad som Peab toppar listan och de tre största företagen har legat där under en längre tid. Samtidigt ser vi flera större förändringar längre ner i listan. I år återfinns exempelvis fyra nykomlingar bland de 30 största företagen. Över tid finns också en tendens att de medelstora företagen ökar sin omsättning mer än största företagen, säger Johan Deremar, nationalekonom hos BI, i ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen för de 50 största byggföretagen var 177,6 miljarder kronor 2015, vilket är en ökning med 7 procent, uppger BI. Bland de 30 största företagen finns det tre bolag som ökat sin omsättning med mer än 50 procent mellan år 2014 och 2015. Dessa är Derome Hus AB (+98 %), Serneke Group (+73 %), och Besqab med 66 procents ökning. Alla tre bolagen har ökat sin omsättning tack vare den starka byggkonjunkturen och mer specifikt den gynnsamma bostadsmarknaden under 2015, konstaterar BI i rapporten.

Den ökade omsättningen bland de 50 största bygg- och anläggningsföretagen har inte inneburit att antalet anställda ökat i samma utsträckning. Enligt rapporten var antalet anställda bland de 50 största bolagen i princip oförändrat mellan 2014 och 2015.

– Det finns flera möjliga förklaringar till det. En kan vara att det rör sig om produktivitetsförbättringar, det vill säga att företagen producerar mer med samma eller mindre mängd personal. En annan möjlig förklaring är att det blir vanligare att man anlitar mindre underentreprenörer i stället för att anställa mer personal. Ytterligare en förklaring kan vara utformningen och tillämpningen av branschens kollektivavtal. Denna trend borde inbjuda till en bred diskussion om hur byggavtalet kan göras mer attraktivt för både företag och anställda, tillägger Johan Deremar.

Läs hela BI-rapporten här.