Logga in

Badrumsjätte flaggar för köp av konkurrent

Publicerad
9 sep 2016, 09:31

En börsnoterat företag som tillverkar badrumsprodukter har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva rörelsen i en konkurrent. Samtidigt får köparen en ny huvudägare. 

Svedbergs i Dalstorp har undertecknat en avsiktsförklaring med Macro International om att förvärva Macros rörelse. Macro ägs av Ballingslöv International, ett dotterbolag till Stena Adactum.

Macro, som är en av Skandinaviens ledande tillverkare av duschar och badrumsprodukter, omsatte förra året cirka 165 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var cirka nio procent.

Genom Svedbergs förvärv av Macro skapas Nordens ledande företag inom badrumsmöbler och dusch, skriver Svedbergs i ett pressmeddelande. Varumärkena kompletterar varandra väl och stärker erbjudandet till kunderna.

Svedbergs får ny huvudägare

Samtidigt har en avsiktsförklaring tecknats där Stena Adactum ska förvärva 5,5 miljoner B-aktier i Svedbergs av huvudägaren Sune Svedberg. Stena Adactum kommer efter aktieförvärvet att inneha cirka 26 procent och Sune Svedberg cirka 2,5 procent av samtliga utgivna aktier i Svedbergs. I samband med aktieöverlåtelsen kommer samtliga Sune Svedbergs A-aktier omvandlas till B-aktier.

Svedbergs förvärv av rörelsen från Macro respektive Stena Adactums förvärv av aktier i Svedbergs är villkorade av varandra samt genomförd så kallade ”due diligence”, företagsbesiktning. Förhandlingar förväntas bli klara under fjärde kvartalet i år. Förvärv av rörelse respektive aktier kan ske först efter godkännande av berörda styrelser.

Svedbergs omsatte förra året cirka 450 miljoner kronor med en vinstmarginal på cirka 10 procent.