Logga in

Stort sjukhusuppdrag för Bravida

Publicerad
8 aug 2016, 14:58

Bravida installerar VS och el i Nya Kungälvs sjukhus. Uppdraget är ett partneringprojekt där kostnaderna kommer att fastställas i den inledande projekteringsfasen.

Bravida har tecknat ett strategiskt partneringavtal med Skanska när Nya Kungälvs Sjukhus ska utvecklas. Utvecklingen innefattar bland annat en ny vårdbyggnad samt ombyggnad av befintliga lokaler.

– Detta är ett stort och viktigt projekt för Bravida. Vi har genomfört ett flertal sjukhusprojekt under de senaste åren och har hög kompetens inom området. Installationer i vårdlokaler är ofta komplexa, och därför är vi glada att få vara med tidigt i projektet, säger Anders Bådholm, regionchef på Bravida region Göteborg, i ett pressmeddelande.

I den första fasen kommer Bravida tillsammans med Skanska och byggherren Västfastigheter projektera, sätta en gemensam tidplan och fastställa projektets kostnader. Bengt Dahlgren AB är VVS-projektör.

Den nya vårdbyggnaden är ett första steg mot sjukhusets utökade roll inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ytterligare ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag.

Arbetet är uppdelat i flera delprojekt där separata avtal sluts för varje del. Målet är att nå byggstart under hösten i år och projektet beräknas pågå cirka fem år.