Skrota Arbetsförmedlingens arbetsmarknadslutbildningar

Publicerad 7 jul 2016, 15:57

ALMEDALEN. Uppmaningen till sittande regering kom från Anders Sellström, kommunpolitiker för KD och vice ordförande i gymnasienämnden, som arbetar med yrkesvux-utbildningen när han deltog i en paneldiskussion om Yrkeshögskolan i Svensk Ventilations trailer. Seminariet anordnades av Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen och Installatörsföretagen.

– Plocka bort Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar, satsa mer resurser på yrkesvux och se till att ta bort lite av utbildningen inom juridik och samhällsvetarkunskap inom högskolan, som inte ger effekt. Kör in de pengarna i Yrkeshögskolan i stället. Då kommer vi att få en mycket bättre fart och högre kvalitet.

Hans inlägg lockade fram skratt och applåder från publiken. 

Läs mer om detta seminarium i kommande nummer av VVS-Forum (nr 7-8/2016), som kommer ut den 25 augusti.

Teckna prenumeration här.