Föräldrar hinder för yrkesutbildningar

Publicerad 7 jul 2016, 14:34

ALMEDALEN. Det är inte bara ungdomars attityder som behöver förändras för att öka söktrycket till yrkesprogrammen på gymnasieskolan, lika viktigt är det att påverka föräldrarna. Deras attityder hämmar ofta yrkesutbildningar. Det visar en undersökning från Ungdomsbarometern som vd:n Ulrik Simonsson presenterade.

På frågan om vilken programtyp i gymnasiet som elever i årskurs nio skulle välja för att göra föräldrarna nöjda svarade bara 2 procent ett yrkesförberedande program.

– Det betyder att mycket av problemet sitter här inne, sa Ulrik Simonsson, och syftade på seminariepubliken som till stor del var föräldrar.

Undersökningen visar samtidigt en stark tro bland niondeklassare om att risken för arbetslöshet är lägre med en yrkesutbildning i ryggen. 37 procent skulle välja ett yrkesprogram om man var ute efter låg risk för arbetslöshet, medan bara 26 procent skulle välja ett högskoleförberedande program av samma skäl.

Ett annat intressant resultat från Ungdomsbarometerns undersökning visar att elevernas inställning till yrkesprogrammen förändras ganska mycket under högstadiet. Sjundeklassarna är mest positiva, medan intresset hos niondeklassarna är avsevärt svagare. En förklaring från Ulrik Simonsson är att eleverna under högstadieåren blir allt medvetna om och tar intryck av omvärldens värderingar.