Euronom i konkurs

Publicerad 12 maj 2016, 11:17

VVS-fabrikanten Euronom i Kalmar försattes i konkurs den 11 maj. Likviditetsproblem i samband med ett stort polskt EU-projekt har bidragit till konkursen.

Euronom tillverkar och säljer värme- och energiprodukter, bland annat värmepumpar, biobränslepannor, solfångare och solpaneler, samt systemlösningar med dessa.

Enligt konkursansökan har inte Euronom kunnat betala förfallna skulder. Totalt har bolaget leverantörsskulder på nära 3 miljoner kronor. Till bolagen med de största fordringarna hör schweiziska AMK Collectra, Energiteknik i Teckomatorp, Halltorp Rördelar och Kraftpojkarna i Skåne. Erik M Gabrielsson vid Gärde Wesslau Advokatbyrå i Växjö har utsetts till konkursförvaltare.

Av årsredovisningen för 2014, som inkom till Bolagsverket först den 19 januari i år, framgår att bolaget haft vikande försäljning under 2014 och större delen av 2015. Under senare delen av förra året började dock volymerna vända uppåt.

EU-pengar betalades inte ut

En svår likviditetssituation uppstod i samband med ett EU-projekt på totalt cirka 49 miljoner kronor under 2014 för det ”närstående” polska bolaget Euronom Sp Zoo Sp K. Produkter, kunnande och patenträttigheter till projektet kom från Euronom AB.

Enligt Euronom skulle projektpengarna från EU-fonden betalats ut till det polska bolaget under 2014. Euronom hann göra en hel del jobb och leverera material, men “av olika skäl” har inte projektpengarna betalats ut i rätt tid. Därmed har bolaget inte kunnat reglera sina fakturafordringar och det har orsakat stora likviditetsproblem, uppger Euronom. Förhoppningar fanns om att utbetalningen från EU-fonden skulle komma i januari i år, men hade ännu inte skett när årsredovisningen för 2014 lämnades in till Bolagsverket.

Rekonstruktion inleddes i mars

Under 2015 har Euronom ”haft det jobbigt med lönsamheten”, dels på grund av likviditetsproblemen, dels på grund av en vikande marknad för värmepumpar och termiska solanläggningar. En företagsrekonstruktion inleddes den 16 mars i år.

2014 omsatte bolaget cirka 15 miljoner kronor med nio anställda. Samtidigt redovisades en vinst efter finansnetto på cirka 370 000 kronor.

Resultatet för 2015 bedömdes bli negativt. Enligt en preliminär resultatrapport som bifogats konkursansökan blev förlusten förra året cirka 1,4 miljoner kronor. Förlusten i år var enligt en preliminär rapport drygt 300 000 kronor.