Comfort skriver riksavtal med JSB

Publicerad 3 maj 2016, 13:54

Comfort-kedjan har under en längre tid haft ett lokalt samarbete med byggentreprenören JSB. Nu tar kedjan nästa steg och tecknar rikstäckande ramavtal, enligt ett pressmeddelande.

Det nya ramavtalet gäller under närmare tre år. Det innefattar leverans och installation av VS- arbeten i Kombo Bas-projekten Trygga Boendet, ett varumärke inom JSB.

– Just nu så byggs det lägenheter som aldrig förr och produktionen förväntas öka de kommande åren. JSB är en av de främsta aktörerna på den här marknaden varför vi är väldigt stolta över att ha initierat ett samarbete med dem, berättar Peter Sjölin, avtalsansvarig från Comfort-kedjan, i pressmeddelandet.

JSB har arbetat med medlemmar i Comfort-kedjan tidigare och fördjupar nu samarbetet ytterligare genom att teckna ett strategiskt ramavtal. Det innebär att varhelst JSB bygger så ansvarar Comfort för att VS-entreprenaden utförs av en av kedjans medlemmar.

– För att vi på JSB ska kunna möta den ökade efterfrågan var ett riksavtal extra viktigt. Att det landade på Comfort-kedjan kändes som ett naturligt steg då vi redan har ett väl fungerande samarbete med flera av medlemmarna. Nu ser vi fram emot en gynnande tid tillsammans, säger Pether Fredholm, vd på JSB.

JSB planerar att bygga 1 500 lägenheter per år tillsammans med Comfort-kedjan.