Låg status på VVS-utbildningen bland unga

Publicerad 10 mar 2016, 13:38

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en undersökning som visade att ungas intresse för gymnasiala yrkesprogram blir allt svagare. Bara en av hundra niondeklassare väljer till exempel VVS- och fastighetsprogrammet. Manne Didehvar, Installatörsföretagen, tror att intresset kan öka om programmet blir högskoleförberedande.

VVS-Forum har bett Manne Didehvar, biträdande chef för Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen samt ordförande i VVS-Branschens Yrkesnämnd, att kommentera resultatet av undersökningen.

Föräldrar ser helst att deras barn väljer ett högskoleförberedande program. VVS- och fastighetsprogrammet är ett av de program där man aktivt måste välja till ämnen för att få högskolebehörighet. Pågår något aktivt arbete för att ändra på detta?

– Som förälder kan jag förstå varför många väljer att leda sina barn den vägen. Det ger dem goda förutsättningar och stora valmöjligheter inför framtiden. Vi driver därför frågan och har goda förhoppningar om att VVS- och fastighetsprogrammet ska bli högskoleförberedande.

 Bara 1 procent väljer VVS- och fastighetsprogrammet. Finns det några strategier för att vända den trenden?

– Jag ser dessvärre hur vår bransch ligger sämre till jämfört med andra utbildningar när föräldrar och ungdomar ska välja utbildningsvägar som leder till ett framtidsyrke. Det känns tråkigt när jag vet att vår bransch tillhör en stark framtidsbransch. Vi ska fortsätta att stärka ledarskapet hos våra medlemsföretag samt kommunicera en balanserad bild av vad vår bransch kan erbjuda våra ungdomar. Dessutom är det viktigt att vi genom opinionsbildning stärker branschens varumärke hos allmänheten.

Läs hela intervjun med Manne Didehvar i VVS-Forum nr 3/2016 som kommer ut den 23 mars.

Här kan du läsa ett utdrag ur förra numret av VVS-Forum (e-tidning) och här kan du teckna en prenumeration.