Stora projekt för Kungälvs Rörläggeri i Stockholm

Publicerad 13 jan 2016, 16:29

Comfort-medlemmen Kungälvs Rörläggeri rapporterar om 20 projekt med ett totalt ordervärde på cirka 135 miljoner kronor. Störst är två bostadsprojekt i Mölndal, men även den nya filialen i Stockholm har flera stora bostadsuppdrag. 

Kungälvs Rörläggeri startade filialen i Stockholm för ett år sedan, men har utfört uppdrag i där i fyra år. I augusti förra året tillträdde Mikael Eklund som filialchef. Filialen har nu 26 anställda.

– Det är först sedan årsskiftet som filialen är en egen resultatenhet. Vi har tidigare ingått i resultatenhet Borås, säger Mikael Eklund till VVS-Forum.

Stockholmsfilialen installerar VS när Beckomberga sjukhus byggs om till bostäder. Nyligen avslutades projektet Granngården och nu inleds Trädgården med 106 nya lägenheter. Ordervärdet för Trädgården är cirka 13 miljoner kronor. Beställare är ATH Projektledning och byggherre är Riksbyggen. Projektet pågår till början av 2017.

Tre Stockholmsprojekt för Wästbygg

I Jakobsberg nordväst om Stockholm bygger Wästbygg 110 bostadsrättslägenheter i kvarteret Engelbrektshöjden. Kungälvs Rörläggeris VS-entreprenad är värd cirka 9,5 miljoner kronor. Arbetena inleds våren 2016. HH:s Ventilation i Skogås har luftbehandlingsentreprenaden och Instra Installationskonsult i Stockholm svarar för VVS-projekteringen. Byggherre är HSB.

I egen regi bygger Wästbygg 125 nya lägenheter i fem sexvåningshus i Visättra i Huddinge. Stockholmsfilialen installerar VS och ordervärdet är cirka 8,5 miljoner kronor. Projektet pågår till oktober i år.

I Sollentuna bygger Wästbygg bygger 90 bostadsrätter i kvarteret Trapphuset åt Magnolia Bostad. VS-entreprenaden för Kungälvs Rörläggeri är värd cirka 7,4 miljoner kronor. Arbetena startar våren 2016. Bravida installerar ventilation och Riba VVS-projekterar.

Nära 400 lägenheter i Mölndal

Kungälvs Rörläggeri installerar VS på totalentreprenad vid utbyggnaden och renoveringen av kvarteret Hajen i Mölndals centrum. Ordervärdet är cirka 34 miljoner kronor. Peab bygger 198 nya lägenheter fördelade på ett 16 våningar högt punkthus och tre femvåningshus på en befintlig fastighet. Första och andra plan i kvarteret kommer att utgöras av kontors- och handelslokaler samt Mölndals stadsbibliotek. Projektet beräknas vara färdigt i slutet av 2017. Ventab i Göteborg har ventilationsentreprenaden. Byggherre är Mölndalsbostäder.

Kring Åby travbana i Mölndal bygger DMJ Bygg 188 nya lägenheter i sex punkthus i kvarteret Stallbacken. Kungälvs Rörläggeris rörentreprenad är värd cirka 15 miljoner kronor. Inflyttning sker etappvis från hösten 2016. Byggherre är Wallenstam.

Centrumhus och bostäder i Göteborg

I Sannegården på Hisingen bygger AF Bygg Centrumhuset. Kungälvs Rörläggeri installerar VS på totalentreprenad och ordervärdet är cirka 5,1 miljoner kronor.  Fastigheten kommer att uppföras i sex våningsplan inklusive garage. På plan två blir det tio BMSS-lägenheter (bostäder med särskild service) samt gemensamhetsytor. Folktandvården och Närhälsan kommer att inrymmas på femte respektive fjärde våningen. På entréplanet skapas lokaler för butiker, service och andra verksamheter. Fastigheten kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver och certifieras enligt Green Building. Den beräknas stå klar under tredje kvartalet 2016. EU Ventilation i Göteborg installerar ventilation på totalentreprenad. GE-Sprinkler i Väröbacka har sprinklerentreprenaden. Hemsö är byggherre.

I kvarteret Gånglåten i Västra Frölunda i Göteborg bygger Tornstaden 72 nya lägenheter med Egnahemsbolaget som byggherre. Ordervärdet för Kungälvs Rörläggeris VS-entreprenad är cirka 5,5 miljoner kronor. Cove i Göteborg har luftbehandlingsentreprenaden. Projektet pågår till september 2016.

På Egnahemsvägen i Landala i Göteborg bygger Tornstaden 70 nya lägenheter. VS-entreprenaden för Kungälvs Rörläggeri är värd cirka 4,7 miljoner kronor. Byggherre är allmännyttiga Bostadsbolaget. Projekt blir färdigt sommaren 2016.

Kungälvs Rörläggeri installerar VS i 16 nya bostäder i radhus och kedjehus i Björkekärr i Göteborg. Ordervärdet är cirka 2,1 miljoner kronor. Beställare är Bergkvist Bygg och byggherre är Egnahemsbolaget. Cove i Göteborg har ventilationsentreprenaden. Inflyttning är planerad från slutet av 2016.

Bostadsprojekt i Helsingborg, Ulricehamn och Marstrand

DMJ Bygg bygger 56 lägenheter, vårdcentral samt apotek kvarteret Vildvinet på Tågaborg i Helsingborg. Kungälvs Rörläggeri installerar VS och ordervärdet är cirka 4,9 miljoner kronor. Byggherre är Wallenstam. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har projekterat systemhandlingen för VVS. Huset beräknas vara inflyttningsklart i år.

Hökerum Bygg bygger i två etapper 64 och 67 nya lägenheter på Norra stranden i Ulricehamn. Kungälvs Rörläggeris VS-entreprenader är värda 4,5 miljoner kronor respektive 4,7 miljoner kronor. Inflyttning beräknas till april 2016 och första kvartalet 2017.

Peab bygger 32 nya lägenheter för bostadsrättsföreningen Högvakten på Koön i Marstrand. Kungälvs Rörläggeris VS-entreprenad är värd cirka 2,7 miljoner kronor. Det blir åtta tvålplans flerfamiljshus med fyra lägenheter i varje huskropp. Första inflyttning beräknas till hösten 2016.

Kontor till kryddjätte och nya förskolor

Wästbygg bygger om och hyresgästanpassar en kontorsfastighet på 5 400 m² i Mölndal. Där ska kryddföretaget Santa Maria flytta in i februari 2016 och lokalerna ska användas till såväl kontor som provkök och utvecklingsverksamhet. Kungälvs Rörläggeri installerar VS och ordervärdet är cirka 4,5 miljoner kronor. Karlstadsföretaget Fläkt Teknik Entreprenad har ventilationsentreprenaden.

Kungälvs Rörläggeri utför VS-installationerna på förskolorna Byvädersgången i Biskopsgåden samt Lilla Solstrålen i Tuve på Hisingen i Göteborg. Ordervärdet är cirka 3,5 miljoner kronor och beställare är ABCD Bygg. Cove installerar ventilation och Andersson & Hultmark har projekterat systemhandlingen för VVS. Förskolorna ska stå klara sommaren 2016 respektive sommaren 2017.

Byggvaruhandel och bostäder i Ale kommun

Kungälvs Rörläggeri har fått i uppdrag av Kungälvs Trä att utföra rörentreprenaden i den nya byggvaruhandel som byggs i Älvängen. Ordervärdet är cirka 1,5 miljoner kronor. Invigningen blir i maj i år.

I anslutning till golfbanan i Backa Säteri i Nödinge bygger Bergkvist Bygg 18 radhus på uppdrag av Götenehus. Kungälvs Rörläggeris VS-entreprenad är värd cirka 1,3 miljoner kronor. Första inflyttning sker under andra kvartalet i år.

Utbyggnader för bil- och livsmedelsföretag

Peab bygger en ny anläggning åt Gole Bil i Partille och Kungälvs Rörläggeri utför VS-installationen. Ordervärdet är cirka 1,1 miljoner kronor.

Johansson & Rehn Byggnads AB bygger nytt kontor, fryslager samt kyllager åt MHK Foods i Surte. Kungälvs Rörläggeri har rörentreprenaden som är värd 850 000 kronor. Projektet pågår till april i år.