Sämre utveckling inom bygghandeln 2016

Publicerad 4 jan 2016, 10:30

Bygghandelns utveckling blir dämpad under 2016 jämfört med föregående år. Det spår Industrifakta utifrån rekordtillväxten 2015, bland annat orsakat av att ROT-avdraget sänktes vid årsskiftet.

I sitt månadsbrev, Marknadssignaler & prognoser, presenterar Industrifakta en indikator som visar omsättningsutvecklingen i VVS-, järn-, bygg- och färghandeln.

Baserat på utfallet för de första tio månaderna under 2015, pekar utvecklingen på att omsättningen kan komma att öka med omkring 10 procent jämfört med 2014, där volymen var oförändrad jämfört med 2013.

Enligt Industrifakta förklaras det positiva utfallet under 2015 till stor del av de försämrade avdragsvillkoren i ROT-avdraget, som trädde i kraft vid årsskiftet. Låg ränta och fortsatt kraftig prisuppgång på bostäder är andra förklaringar.

Detta innebär att Industrifakta väntar sig en dämpad utveckling för omsättningen i byggrelaterad handel 2016 jämfört med 2015.