Radiator får ny ägargrupp

Publicerad 18 jan 2016, 12:02

Radiator VVS ägare Ulf Pettersson har sålt 48 procent av aktierna i bolaget till Värmelednings Invest i Sverige AB (Visab). Majoritetsägare i Visab är Radiators vd Mikael Eliasson och övriga ägare är tre filialchefer samt Radiators tekniske chef.

Mikael Eliasson äger via bolag 51,2 procent i Visab. Övriga ägare med vardera 12,2 procent är Jan Hallgren, filialchef i Mariestad, Mikael Johansson, filialchef i Örebro, Dan Pettersson, filialchef i Västerås och Mattias Persson, teknisk chef.

Ulf Pettersson kvarstår som majoritetsägare med 52 procent av aktierna i Radiator.

”Syftet med överlåtelsen är att säkerställa att bolaget kan leva vidare som fristående, privatägt bolag i många år och att bolaget drivs i samma anda som tidigare”, skriver Radiator i ett pressmeddelande.