Sveriges längsta fjärrvärmeledning invigd

Publicerad 3 dec 2015, 16:54

Sveriges längsta fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Örtofta är invigd. Energiminister Ibrahim Baylan (S) närvarade vid invigningen, liksom drygt 130 gäster. Öresundskraft, Landskrona Energi och Kraftringen står bakom ledningen.

Arbetet med landets längsta fjärrvärmeledning påbörjades i april 2014. Ledningen kopplar samman Helsingborg, Landskrona och Lund-Lomma-Eslöv. Och nu, 1,5 år senare, är den klar och ska försörja drygt 100 000 hushåll i regionen med fjärrvärme.

– Ledningen är byggd för våra kunder. Vi tar vara på energin, inte minst restvärme från industrier och forskningsanläggningar. Vi står inför stora utmaningar och detta visar att vi tillsammans kan bidra till ett effektivare energisystem och ett grönare Skåne, säger Sylvia Michel, vd för Kraftringen, i pressmeddelandet.

– Vi är mycket nöjda med projektet. Att dra den avgörande 29 kilometer långa länken mellan Landskrona och Örtofta har haft många utmaningar men arbetet har slutförts i tid och på budget. Jag vill rikta ett tack för ett utmärkt arbete till projektledning och de i huvudsak lokala leverantörer som gjort verklighet av vår vision, säger Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi.

– Det här visar att kommunala energibolag kan gå i täten och utgöra verktyg i omställningen till ett hållbart energisystem. Jag hoppas att vårt samarbete inspirerar till liknande projekt i Skåne och i Sverige, menar Anders Östlund, vd för Öresundskraft, i pressmeddelandet.