Svensk seger om kriterier för hormonstörande ämnen

Publicerad 16 dec 2015, 13:29

EU-tribunalen har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om kriterier för hormonstörande ämnen. EU-kommissionen måste nu besluta om vetenskapliga kriterier.

EU-kommissionens passivitet i frågan strider mot EU-fördraget, enligt domen.

− Vi är väldigt nöjda. Det viktiga arbetet med att identifiera och fasa ut hormonstörande ämnen behöver komma i gång, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) i ett pressmeddelande.

Sverige stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att kommissionen inte följt bestämmelserna i EU:s biocidförordning och beslutat kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen, vilket den skulle ha gjort senast i december 2013.

EU-tribunalen slår nu fast att EU-kommissionen har haft det vetenskapliga underlag som behövs för att besluta kriterierna, men har skjutit på beslutet och i stället valt att genomföra ett offentligt samråd och en konsekvensanalys. Domstolen kritiserar kommissionens handläggning av ärendet och uttalar att det datum som anges i EU:s biocidförordning är bindande.

Den aktuella domen rör bara EU:s biocidförordning, men den kan få genomslag även på andra områden, till exempel för användning av hormonstörande ämnen i kosmetika, matförpackningar, kläder, livsmedel och dricksvatten.

Tribunalens avgörande kan överklagas till domstolen inom två månader från delgivningen.

Som VVS-Forum tidigare har skrivit om upptäckte Kemikalieinspektionen det hormonstörande ämnen bisfenol A (BPA) i dricksvatten hos boende som fått sina dricksvattenledningar relinade. Studier visar att BPA är skadligt i låga doser och att det kan störa fortplantningen, öka risken för fetma, cancer, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Ny forskning visar också på skador på hjärnan.

Totalt finns det omkring 3 000 lägenheter som har relinade tappvattenrör i Sverige.

VVS Företagen och Sveriges Byggindustrier (BI) har uttryckt oro för BPA-läckage i samband med relining av tappvattenrör.

En statlig utredning föreslog att två-komponentsepoxi skulle förbjudas. Utredningen visar att det främst är felaktig hantering av tvåkomponentsepoxi som gör att bisfenol A riskerar att läcka ut i tappvatten. Men bisfenol A kommer att förbjudas helt och hållet i samband med relining. Det lovade miljöminister Åsa Romson i somras.

FAKTA/

  • EU-tribunalen i Luxemburg är sammansatt av 28 domare och 11 generaladvokater. Domarna och generaladvokaterna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd efter hörande av en kommitté.
  • Generaladvokaterna bistår domstolen. De har till uppgift att opartiskt och oavhängigt avge ett juridiskt yttrande om domstolen beslutat att generaladvokaterna ska avge förslag.