IUC får myndighetskritik för slarv

Publicerad 22 dec 2015, 09:56

Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, får kritik för organisatoriskt slarv av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), som är tillsynsmyndighet. IUC ska senast den 15 januari ha åtgärdat bristerna. Det uppger tidningen Katrineholms-Kuriren i sin webbupplaga.

Kritiken från MYH gäller bland annat utbildningen Kylteknisk konstruktion, som startade i september i år, där utbildningsledaren inte har varit ordinarie ledamot i ledningsgruppen. Enligt reglerna är detta fel. Dessutom har studerande börjat på utbildningen utan att formellt ha blivit antagna av ledningsgruppen.

Även utbildningen av VVS-tekniker får kritik av samma skäl. MYH kritiserar också att två kurser hade andra namn än de som stod i utbildningsplanen, uppger Katrineholms-Kuriren.

Enligt tidningen har IUC i ett yttrande medgivit bristerna och att de ska åtgärdas.