CW Rör förvärvar Östmans Plåtslageri

Publicerad 17 dec 2015, 14:59

Comfort-medlemmen CW Rör, Cyrus-Wallenborg AB i Arboga förvärvar Östmans Plåtslageri i Kumla. Samtidigt startar CW Rör ett nytt affärsområde för ventilation och plåtslageri. Östmans Plåtslageri har cirka 70 anställda och omsatte drygt 80 miljoner kronor det brutna räkenskapsåret 2014/2015.

I förvärvet av Östmans Plåtslageri ingår även dotterbolaget Bernhard Straubhaar Plåtslageri med verksamhet i Örebro. Dotterbolaget omsatte cirka 4,2 miljoner kronor med fem anställda det brutna räkenskapsåret 2014/2015.

Ett första steg i breddningen till ventilation och plåtslageri tog CW Rör 2014 genom förvärvet av VP Teknik i Arboga, som i dag har sju anställda och omsätter cirka 10 miljoner kronor.

– Förvärvet av Östmans Plåtslageri är en förstärkning av det segmentet. Nu blir det en tydligare uppdelning inom vår koncern med ett affärsområde inom VS och ett inom ventilation och plåtslageri, säger CW Rörs ägare och vd Johan Ollas till VVS-Forum.

Östmans Plåtslageri är i verksamt i Örebroregionen och i Stockholm medan VP Teknik är verksamt i den så kallade KAK-regionen, Köping, Arboga och Kungsör.

– Östmans har cirka 20–30 procent av sin omsättning i Stockholm och resten i Örebro och Kumla med omnejd. Vi försöker hitta regionala synergier på samma sätt som vi gör med VS-verksamheten, säger Johan Ollas.

De båda bolagen fortsätter att vara självständiga enheter som systerbolag och med CW Rör som moderbolag.

– Men de kommer att kunna dra nytta av varandra kompetens- och resursmässigt, säger Johan Ollas.

Övertagandet av Östmans Plåtslageri skedde den 9 december. Den tidigare ägaren Kjell-Åke Östman fortsätter som vd för bolaget. VP Teknik fortsätter att ledas av platschefen Joel Ganell.

CW Rör har förutom i Arboga sedan tidigare VS-verksamhet genom filialer och dotterbolag i Örebro, Köping, Kungsör och Lidingö i Stockholm.