Branschupprop för bibehållet ROT-avdrag

Publicerad 23 nov 2015, 10:39

Branschorganisationer inom bygg fortsätter att arbeta för ett bibehållet ROT-avdrag. I ett upprop med rubriken ”Låt ROT-avdraget bli nästa överenskommelse mellan regeringen och Alliansen” vill sex organisationer få regeringen och oppositionen att samlas kring ROT-avdraget för att underlätta jobbmöjligheterna för flyktingar.

– Det behövs många nya jobb för de människor som kommer till Sverige. Många som kommer hit är yrkeskunniga inom hantverk och beroende av att det finns företag som kan anställa dem. Därför vill vi se en överenskommelse mellan regeringen och Alliansen där ROT-avdraget består i nuvarande form, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige, i det gemensamma uppropet.

De sex organisationerna, däribland VVS Företagen, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, hänvisar också till en färsk Sifo-undersökning från oktober som visar att 69 procent av drygt 2 000 tillfrågade svenskar tycker att förslaget är dåligt. Man befarar därför en kraftig nedgång av köp av just ROT-tjänster om sänkningen av avdraget på arbetskostnaden från 50 till 30 procent genomförs. Nära 50 procent av respondenterna menar också att deras renoverings- samt om- och tillbyggnadsplaner kommer att påverkas negativt.