Skolinspektionen stänger Energigymnasiet i Täby

Publicerad 28 okt 2015, 13:41

Skolinspektionen har beslutat att tillfälligt stänga Energigymnasiet i Täby på grund av allvarliga brister i skolans verksamhet. Företaget Energy Technology Sweden måste nu vidta en rad åtgärder för att inte rätten att bedriva skola helt ska dras in. Skolan erbjuder VVS- och fastighetsprogrammet samt El- och energiprogrammet. 

Energigymnasiet i Täby har totalt 36 elever. Skolinspektionens beslut innebär att skolan stängs efter höstlovet, alltså från och med måndagen den 2 november. Förbudet att driva verksamhet vid skolan gäller sex månader.

Skolinspektionen kräver samtidigt att företaget som ansvarar för skolan, Energy Technology Sweden, vidtar en rad åtgärder. Om företaget visar att bristerna åtgärdats kan Skolinspektionen besluta att skolan får öppnas igen. Om inte kommer Skolinspektionen att dra in företagets godkännande att driva skolan.

Eleverna får knappt någon undervisning, de har lämnats utan lärare även under riskfyllda moment som exempelvis svetsning och många elever kommer inte alls till skolan.

– Energigymnasiet i Täby har omfattande och allvarliga brister. Den verksamhet som bedrivs bedömer vi inte vara gymnasieutbildning i skollagens mening. Eleverna får knappt någon undervisning, de har lämnats utan lärare även under riskfyllda moment som exempelvis svetsning och många elever kommer inte alls till skolan. Vi har därför beslutat att tillfälligt stänga skolan, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör på Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Skolan saknar lärare i de flesta ämnen, både gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen. Eleverna uppmanas istället till självstudier, vilket i praktiken bland annat innebär att elever svetsar utan tillsyn i skolans verkstad. Den undervisning som ges utgår i flera ämnen inte från examensmål och ämnesplaner.

Allvarliga brister i APL

Skolan har dessutom allvarliga brister i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som behöver det för att klara skolarbetet. Det finns även allvarliga brister i arbetet med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Skolan saknar helt ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

Tillsynen visar även att omfattande brister i skolans kvalitetsarbete. Företaget och rektorn saknar därför underlag för att fatta välgrundade beslut om åtgärder för att förbättra utbildningen, anser Skolinspektionen.

Tidigare kritik

Flera av bristerna rör områden där företaget redovisat åtgärder till följd av tidigare kritik från Skolinspektionen under 2012 och 2013. Mot denna bakgrund konstaterar Skolinspektionen att företaget, trots redovisade åtgärder, inte klarat att långsiktigt och stabilt garantera eleverna den utbildning de har rätt till.

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Skolinspektionen har informerat berörda kommuner om att ha beredskap för att ge eleverna plats på andra skolor. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola.

– Det är nu viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. Elever och föräldrar bör därför så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att planera för fortsatt skolgång i andra skolor, säger Helén Ängmo.

Energy Technology Sweden har möjlighet att överklaga beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud, men beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Läs Skolinspektionens beslut här>>