Bravida utför totalinstallation i Kirunas nya stadshus

Publicerad 23 okt 2015, 13:44

Kiruna står inför en gigantisk flytt och omvandling till följd av att gruvdriften expanderar. Nu har Bravida fått uppdraget av LKAB att utföra installationerna av el, VS, ventilation, sprinkler, kyla samt styr och övervakning i det nya stadshuset som ska uppföras. Projektet har ett ordervärde på drygt 80 miljoner kronor.

– Vi har ett stort förtroende för Bravida och är säkra på att vi får en trygg leverans. Att Bravida dessutom tar hand om hela samordningen för installationerna ser vi som en stor fördel, säger Ingemar Törmä, inköpare på LKAB.

Bravida utför samtliga installationer.

– Det känns väldigt inspirerande att få leverera installationer inom alla teknikområden. Att vi är lokalt representerade inom samtliga teknikområden tror jag är en del av framgången och något som kunden har sett ett mervärde i, säger Olle Näsvall, regionchef på Bravida region Norra Norrland.

Uppdraget startar omgående och ska stå färdigt 2018. Cirka 50 av Bravidas medarbetare kommer jobba i projektet.

Läs mer om flytten och omvandlingen av Kiruna i VVS-Forum nr 2/2015 och nr 2/2007.