”Arbetsförmedlingen måste förändras”

Publicerad 1 jul 2015, 12:31

ALMEDALEN. Behåll det som fungerar, sluta med det som inte fungerar. Det var arbetsmarknadsminister Ylwa Johansson (S) och Annie Lööf (C), partiledare för Centerpartiet, överens om på ett seminarium den 30 juni som handlade om Arbetsförmedlingens framtida roll. Med på seminariet var också Michael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. 

– Det fanns för ett år sedan en utredningsgrupp med fem personer som skulle se över Arbetsförmedlingens verksamhet där bland annat arbetsmarknadens parter satt i en referensgrupp vilken hade rimliga direktiv utifrån frågans komplexitet, sa Edward Hamilton från Svenskt Näringsliv när han inledde seminariet. Meningen var att ett antal reformer skulle tas fram som skulle ta AF-systemet framåt.

Men den utredningen lades nyligen ner av regeringen. Nu har Håkan Sennerstål på Sennerstål & Partners för Svenskt Näringslivs räkning i stället tagit fram en rapport om kompetensförsörjning och Arbetsförmedlingens roll som bygger på intervjuer med 100 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag och även med offentliga arbetsgivare. Rapporten, som släpptes samma dag och nu ligger på Svenskt Näringslivs hemsida, presenterades av honom på seminariet.

– Vi måste hitta andra flexibla modeller för kompetensförsörjning i våra organisationer men detta har Arbetsförmedlingen inte förstått ännu. Vi måste till exempel titta på andra länder som Australien, Kanada och Japan, sa han.

– Det var en besk läsning, sa Michael Sjöberg. Egentligen kanske jag därför skulle säga förlåt men vi har också gjort en genomlysning av vår verksamhet, analyser som är offentliga. Det är inte heller någon vacker läsning och den kan vara ganska smärtsam för flera av våra medarbetare. Men utifrån den har vi börjat vår förnyelseresa.

Ylwa Johansson ansåg att Arbetsförmedlingen ska vara ett nav på en väl fungerande arbetsmarknad som har ett nära samarbete med andra organisationer.

– Jag tror inte att fokus ska ligga på att enbart hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden, som de nyanlända och långtidsarbetslösa utan Arbetsförmedlingen måste ha en nära kontakt med arbetsgivarna för att kunna tillgodose deras behov. Detta måste gå fort. Och vi måste titta på hur det går till i andra länder.

Annie Lööf framhöll hur Centerpartiet bland annat hade tittat på den modell som finns i Australien.

– Vi måste inse att vi behöver en annan sorts förmedling i en dynamisk arbetsmarknad i ett dynamiskt näringsliv med total global konkurrens. Då måste man vara öppen och vrida och vända på alla stenar.

Att jobba tillsammans med arbetsgivarna var det koncept som de båda politikerna tyckte var en av de viktigaste vägarna framåt.

Läs mer om seminariet i nr 8/2015 med utgivning den 29 augusti.