Bostadsbransch och hyresgäster enade mot IMD

Publicerad 22 apr 2015, 14:47

På Boverkets hearing i Stockholm i dag om individuell mätning och debitering av tappvarmvatten och värme (IMD) stegade Roland Jonsson, HSB, Per Holm, Sabo, Yogesh Kumar, Fastighetsägarna och Hans Dahlén, Hyresgästföreningen upp som en man på podiet för att tala om att IMD inte är kostnadseffektivt.
– Installationen för mätinstrumenten kommer att kosta sex miljarder kronor och då tillkommer administrationskostnaderna, säger Roland Jonsson, energichef på HSB.

Det är sannolikt första gången som organisationer för privatvärdar, de allmännyttiga bostadsföretagen, hyresgäster och bostadsrätter agerar tillsammans. Nu handlar det om IMD i befintlig bebyggelse, som utreds av Boverket. Men nu gäller det inte bara att övertyga den egna regeringen utan också EU-kommissionen som har synpunkter på Sveriges energieffektivisering.

– På intäktssidan så måste man sänka temperaturen för att investeringen ska gå ihop. Två graders temperatursänkning ger 70 kronor plus, vilket motsvarar två chipspåsar. Vilka är beredda att frysa hemma för 70 kronor i månaden? undrar Per Holm, Sabo, och tillade att även om man skulle få mätarna gratis så är det likväl en dålig affär.

– Det är unikt att vi tycker samma sak i hela branschen. Boverkets första utredning var bra, men vi är livrädda för den här utvecklingen. Incitamenten för bra energieffektivisering kommer att försvinna, menar Hans Dahlin, energiansvarig på Hyresgästföreningen.

Roland Jonsson från HSB påpekade att i princip alla bostadsrättsföreningar redan följer EU:s krav på IMD.

– I en bostadsrättsförening har varje lägenhet andelstal där kostnaden fördelas utifrån yta och läge med mera. Vi mäter energi i källaren, som fördelas på radiatorerna och med fungerande termostatventiler så mäts temperaturen och regleras, konstaterar han.

Boverkets utredning om IMD i befintlig bebyggelse ska presenteras för regeringen den 1 oktober i år.