Logga in

Enklare söka läckor med luft

Publicerad
27 feb 2014, 09:21

Nu blir det enklare att läcksöka rörinstallationer med luft. Åtminstone så länge trycket hålls lågt och rörsystemen redan är tryckkontrollerade. Med Arbetsmiljöverkets goda minne har Säker Vatten och VVS Företagen tagit fram en handledning som förklarar hur det ska göras säkert.

I egenkontrollen ingår att kontrollera installationernas hållfasthet och täthet innan de tas i drift. Normalt görs det genom tryck- och täthetskontroll med vatten, men det kan vara olämpligt vid risk för frysning eller bakterietillväxt.

Med handledningen ”Förenklad täthetskontroll med luft för vissa rörsystem” ska täthetskontroll med luft kunna göras utan att VVS-företaget är ackrediterat av Swedac.

Bakom handledningen står Säker Vatten och VVS Företagen som arbetat drygt två år med att utforma den. Den är också accepterad av Arbetsmiljöverket.

– Vi har gjort det här främst för att underlätta för VVS-företagen, och montörerna på plats, när det finns risk för frysning, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten.

Förenklad täthetskontroll med luft kan göras på system för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem med plast- eller metallrör som ska byggas eller gjutas in. Ett villkor är att systemets hållfasthet är kontrollerat innan.

– När man beställer material ska man se till att få ett rördelscertifikat som visar att systemet är hållfasthetskontrollerat och att leverantören har årlig tredjepartskontroll. Ett typgodkännande är ett bra sätt att visa att produkten uppfyller villkoren, säger Fredrik Runius.

Villkor som ska uppfyllas för att läcksökning med luft ska vara möjligt:
* Rörsystemet får inte vara bearbetat, till exempel med lödning eller svetsning.
* Rör och rördelar ska ha certifikat från leverantören att de klarar tryckhållfasthet.
* Riskbedömning ska göras och dokumenteras.
* Rörsystemet får inte ha inbyggda fogar.
* Rören får inte ha blivit utsatta för åverkan som kan medföra nedsatt hållbarhet.
* Montering ska göras enligt leverantörens monteringsanvisningar.
* Kontrolltrycket får inte överstiga 1,1 bar (ö).

Om villkoren inte är uppfyllda gäller AFS 2006:8 med ändringar.

Medlemsföretag kan ladda ned protokoll och checklista från www.säkervatten.se eller www.vvsforetagen.se.