Logga in

Dramatisk ökning av sönderfrusna ledningar

Publicerad
29 mar 2011, 09:52

Frysning som skadeorsak på tappvatten-, värme- och avloppsledningar ökade dramatiskt 2010 enligt ny vattenskadestatistik. Från cirka 11 procent en normalvinter till 25 procent förra året. Småhusen är värst drabbade. Där inträffade drygt 60 procent av frysskadorna.

Färsk statistik från Vattenskadecentrum visar att den kalla vintern 2010 gick hårt åt fastigheternas ledningssystem. Vattenskadecentrum bedömer att kostnaderna för att åtgärda vattenskadorna ligger på 100 miljoner kronor varje vecka.

Över hälften av alla vattenskador under förra året som rapporterades in från försäkringsbolagen till Vattenskadecentrum återfanns i ledningssystem för vatten, avlopp och värme. Frysskadorna utgjorde 25 procent av dessa.

I bad- och duschrum är den vanligaste vattenskadan läckage genom golvets tätskikt visar statistiken från Vattenskadecentrum. Framför allt är det anslutningen av tätskiktet till golvbrunnen som läcker.

En stor andel av vattenskadorna, 25 procent, drabbar kök. En oroväckande trend enligt Vattenskadecentrum är att skador från vattenanslutna köksmaskiner ökar, till exempel diskmaskin eller kyl och frys för vatten- och isproduktion.

– För närvarande finns inga provningsregler för installationer av vattenanslutna maskiner. Vi från Vattenskadecentrum rekommenderar att man installerar en lättåtkomlig avstängningsventil. För att ytterligare öka säkerheten kan en vattenstoppventil installeras, säger Rolf Kling, teknisk chef på VVS Företagen, som är en av de organisationer och försäkringsbolag som driver Vattenskadecentrum.