Logga in

Badrumsrenovering för miljarder

Publicerad
23 feb 2011, 09:28

Badrumsrenovering är en marknad på upp till 5 miljarder kronor för VVS-branschen. Allra störst är renoveringsbehovet i storstädernas miljonprogram. Det slår Rolf Persson, vd på Industrifakta, fast i en marknadsanalys av badrumsrenoveringar i landet.

När Industrifakta 2008 genomförde sin stora studie av renoveringsbehov i flerbostadshusen från 1961–1975 fanns det ingen tvekan om var de största åtgärdsbehoven fanns.

Hos två tredjedelar av fastighetsägarna stod badrum/våtrum högst upp på listan och det var även dessa som hade högst prioritet av samtliga byggnadsdelar.

Totalt har i genomsnitt omkring 150 000 badrum per år renoverats under de senaste åren, fördelat ungefär lika på flerbostadshus och småhus.

Fram till 2015 behöver volymen öka med ungefär 30 procent för att bromsa de skenande fuktskadorna och ta hand om eftersatta behov i bostäderna från 1960- och 70-talen.

Störst är behoven hos de cirka 300 allmännyttiga bostadsbolagen med omkring 730 000 lägenheter och nästan hälften av lägenheterna från rekordåren.

Dessa svarar idag för omkring 15 procent av badrumsmarknaden och där behöver renoveringstakten fördubblas.

I småhus och bostadsrätter, som svarar för cirka 50 respektive cirka 20 procent av marknaden, ökar behoven i måttligare takt, samtidigt stimulerar ROT-avdraget intresset för badrumsrenovering.

Bland småhusägarna är det cirka 350 000 som behöver renovera sina badrum fram till 2015 och för bostadsrätter handlar det om i storleksordningen 170 000 lägenheter.

Geografiskt finns omkring 50 procent av badrumsmarknaden i storstadslänen, cirka 10 procent i Norrland och resterande 40 procent ganska jämnt fördelat på övriga landet.

Av rekordårens flerbostadshus finns 40 procent i de tre storstadsområdena och det är här man kan förutse den största tillväxten för badrumsrenovering de närmaste åren.

Marknaden för badrumsrenovering

Egna hem – 50 procent
Hyresrätt – 30 procent
Bostadsrätt – 20 procent