Logga in

”Golvvärmen på toaletten ligger för djupt”

Publicerad
30 maj 2024, 10:45

Ett par stämde firman som renoverat deras badrum och toalett. Bland alla fel de påpekade menade de att betongbjälklaget kring golvvärmen var för tjockt.  Men vad tyckte domstolen?

Fastighetsägarna har ett hus i Västerås och kom överens med ett företag om att göra om utrymmen i villan för drygt 320 000 kronor. Enligt offerten skulle 30 procent av arbetskostnaden dras av förutsatt att beställarna hade rätt till rot-avdrag. 

Läs också:
”De sämsta installationer jag sett, farliga för människor och egendom”

Läs också:
”Installationen var både ful och fel”

Företaget tog in underentreprenörer för bland annat rördragning och installation av golvvärme. Men när det var dags för slutfakturan ville inte husägarna betala. De lät göra en besiktning när huvudentreprenören inte var där. 

Paret menade att det var stora fel på arbetet som gjorts och gick till slut till domstol med kravet på cirka 200 000 i skadestånd. Enligt de boende var jobbet i badrummet och på toaletten så dåligt att de tvingades göra om hela arbetet. 

Felen som beskrivs är som följer: Golvvärmen på toaletten ligger för djupt och värmeslingan har gjutits in i betong. Därför måste golvet bilas upp och då förstörs tätskiktet. Hela rummet måste göras om. Golvbrunnen i badrummet sitter på fel ställe och golvets lutning är inte korrekt. Därför måste golvet bilas upp och göras om. 

Rören i både badrum och WC kommer ut snett från väggen innan de ska anslutas till kommoder. 

Det är dessutom bakfall på avloppsröret från källaren till badrum och WC. 

Kallvattenledningen har lagts för nära varmvattnet och behöver därför flyttas. 

Enligt villaägarna har huset också skadats på flera sätt av hantverkarna, både ytter- och innerdörrar och väggar. 

Entreprenören håller inte med om att hela jobbet är felaktigt gjort och att utrymmena måste åtgärdas på ett sådant omfattande sätt. Bolaget medger vissa mindre brister i rördragningarna men menar att de erbjudit sig att låta rörfirman som var underentreprenör fixa felen, vilket kunderna inte gick med på. 

Företaget hävdar att golvvärmeslingorna inte alls ligger för djupt. De har lagts på betong och spacklats in och fungerar bra. Det finns inga gränser för hur tjockt man kan spackla på ett betongbjälklag. 

Man menar också att golvbrunnen sitter rätt och att golvlutningen är godkänd, att kall- och varmvatten inte går för nära varandra och att avloppsröret inte har bakfall. 

Rören som kommer snett ur väggen kan åtgärdas enkelt, enligt entreprenören. 

Läs också:
”Efter den här domen vågar man inte ta hem en VVS-montör från kommunen”

Västmanlands tingsrätt dömer i ärendet och skriver i sin dom att det inte är visat att de konstaterade felen kräver att hela arbetet görs om. Paret har inte skickat in någon dokumentation kring andra skador på huset som ska ha uppstått under arbetet. Enligt domen kostar felen på bland annat golvbrunn och rördragningar inte mer att ordna än den motfordran på obetald faktura som entreprenören har. Därför ska villaägarnas krav inte godkännas. Eftersom de förlorar målet ska paret betala hantverksfirmans rättegångskostnader på en kvarts miljon kronor.