Logga in

Bravidachefen: ”Vi kommer att polisanmäla”

Publicerad
29 apr 2024, 10:01

Bravida har nu internt utrett misstankarna om överfakturering. Den visar på felaktiga kundkrav av miljonbelopp och får bolaget att göra en polisanmälan.

Region Skåne har upptäckt, utrett och polisanmält Bravida för att ha fakturerat fler timmar än vad man lagt ner. Regionen har även hävt ramavtalet.

Bravida har medgett felaktigheter men i detaljerna hänvisat till de egna utredningar man satt i gång. När de nu är klara konstaterar bolaget att man på elsidan överfakturerat region Skåne med 1,5 miljoner kronor. 

Läs också:
Bravidachef får lämna sitt uppdrag efter avslöjande

Samma avdelning har överfakturerat en annan kund med 600 000 kronor.

Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida, kommenterar i ett pressmeddelande:

– Det som skett inom en av våra avdelningar i Region Malmö är allvarligt och går stick i stäv mot våra riktlinjer, processer och värderingar. Våra kunder ska känna trygghet i att de faktureras korrekt. Eftersom överfakturering kan vara en brottslig handling kommer vi att göra en polisanmälan.

Bolaget har även undersökt övriga 10 avdelningar som har haft Region Skåne som uppdragsgivare. Där har man inte funnit några oegentligheter.

Bolaget har tidigare meddelat att en chef på den aktuella avdelningen skiljts från sitt uppdrag.

Bravida har utöver detta gjort en bredare genomlysning av övriga avtal med ramavtalskunder i offentlig sektor i Sverige. Det finns där 75 fall av överfakturering som överstiger 11 timmar men enligt Bravida finns acceptabla förklaringar till dessa.